Anpassat efter dina behov

Hur man mäter är avgörande för resultatet!
 

Viscando erbjuder ett modernt och innovativt sätt att mäta all trafik, fotgängare, cyklister och olika typer av motorfordon. Allt testat och med hög mätnoggranhet även i komplex stadsmiljö. För att nå den träffsäkerheten och flexibiliteten bygger Viscando OTUS3D på samma principer som människans och rovdjurens synsystem: två samverkande ögon (kameror) som förstår världen i alla tre dimensionerna. Kombinerat med moderna metoder för AI (Artificiell Intelligens) får vi ett seende och intelligent system för den utmanande utomhusmiljön.

Tradtionella system har svårt att hantera den komplexa trafiken i tätort, där gående, cyklister och motorfordon blandas. Det är för dessa situationer som OTUS3D är framtagen. Den mäter all trafik samtidigt, över öppna ytor och i blandtrafik, sommar som vinter.
 

Mät och förbättra utan begränsningar!

 

GDPR ikon

GDPR godkänd !

All mätdata genereras i realtid. Inga bilder sparas eller skickas.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter