Interconnected

Viscando är unika i världen med att erbjuda en lösning för registrering och analys av fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Med kompetent dataanalys och visualisering gör vi även de mest komplexa skeenden i trafiken mätbara och förståeliga: Hur ofta är trafikanter i vägen för varandra? Hur fungerar väjningsbeteendet? Vilken effekt har åtgärderna i trafiken fått?

Vi hjälper er med kunskap om all trafik i staden. Läs mer om våra:


för mätning av trafikföden

för kunskap om beteenden och samspel


Med kunskap och fakta kan vi tillsammans rädda fler liv och använda tillgängliga resurser mer effektivt!

Nyheter

Viscando ställer ut på Trafikdagarna. Ser fram emot att träffa dig!

Cyklisters Hastigheter

VTI har använt OTUS3D för att kartlägga cyklisters hastighet.

NyTeknik & Affärsvärlden

På kort tid har Viscando fått två starka erkännanden för sin innovationskraft.

Före och efter ombyggnad

Stockholms stads koncept Levande Stockholm syftar till att göra om platser i stadens offentliga rum...

We are humbeled and honoured to to be the winners of the Inission Innovation Award 2018.

Vi är glada och stolta över att i stark konkurrens ha utsetts till en finalisterna i Inission...

Några av våra kunder

Det här är som manuella observationer men automatiskt, objektivt och med mer information.

Trond Olsen

Senioringenjör, Vegvesen, Norge

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Marie Wallström

Trafikplanerare, Gävle

Vad behöver ni mäta i trafiken? Boka online demo eller Kontakta oss för mer info.