Interconnected

Viscando är unika i världen med att erbjuda en lösning för registrering och analys av fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Med kompetent dataanalys och visualisering gör vi även de mest komplexa skeenden i trafiken mätbara och förståeliga: Hur ofta är trafikanter i vägen för varandra? Hur fungerar väjningsbeteendet? Vilken effekt har åtgärderna i trafiken fått?

Vi hjälper er med kunskap om all trafik i staden. Läs mer om våra:


för mätning av trafikföden

för kunskap om beteenden och samspel


Med kunskap och fakta kan vi tillsammans rädda fler liv och använda tillgängliga resurser mer effektivt!

Nyheter

We are humbeled and honoured to to be the winners of the Inission Innovation Award 2018.

Vi är glada och stolta över att i stark konkurrens ha utsetts till en finalisterna i Inission...

Viscando to launch the innovative OTUS3D sensor for traffic monitoring on the international market. A...

Viscando to launch the innovative OTUS3D sensor for traffic monitoring on the international market. A...

Ulf Eriksson, TriVector, session 55: Säker vänstersväng

Several talks at Swedish National Transport Conference were based on measurements and analysis done...

Flera föredrag på VTI Transportforum 2018 baserades på Viscandos mätningar och analyser.

Några av våra kunder

Det här är som manuella observationer men automatiskt, objektivt och med mer information.

Trond Olsen

Senioringenjör, Vegvesen, Norge

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Marie Wallström

Trafikplanerare, Gävle

Vad behöver ni mäta i trafiken? Boka online demo eller Kontakta oss för mer info.