Förbättra din trafik, rädda liv och spara pengar


Rätt beslut - säkrare trafik

Beslut baserade på fakta ger bättre resultat:
Räddar liv, effektiviserar flöden, sparar tid och pengar!

En flexibel lösning

Ikon Otus3D
En enhet kan ensam täcka upptill 35x50 meter och fler kan kopplas ihop för att täcka ännu större område.
Ikon cykel, fotgängare och bilist
Samtidig registrering av fotgängare, cyklister och motorfordon - även i blandtrafik. Självklart med riktning och hastighet.
Ikon med cykel och en svängande bil
Gå bortom räkning. Förstå beteenden och olycksrisker utan att stå i regnet. Objektivt och kvantitativt.
Ikon stolpdiagram
Realtidsmätning och rapportering ger detaljrik data för såväl tillfälliga som kontinuerliga mätningar.

Mät mer med mindre

Med Viscando OTUS3D kan en enda enhet ge er mer förståelse av trafiken än 100 tals observationer och traditionell trafikräkning.

 

Diagram för hur cykel, fotgängare och fordon har rört sig Ett mätsystem mäter samtidigt alla trafikslag; fotgängare, cyklister och fordon.

Våra mätningar

Dra nytta av flexibiliteten och detaljrikedomen i våra mätningar och analyser. Mät där du vill, det du vill och när du vill.

OTUS3D mäter hela korsningar, i blandtrafik och under sommar som vinter. Du väljer om du vill mäta en dag eller i åratal.

Våra trafikmätningar och trafikanalyser sträcker sig från räkning och hastigheter till att kvantifiera beteenden och trafiksäkerhet i trafiken.Ni får en visuell bild av hur trafiken rör sig genom området och en tydlig kunskap om framkomlighet och trafiksäkerhet.

Förbättra trafiken i din stad - bygg din förståelse på objektiva och kvantitativa mätningar!
Bro med trafik som OTUS3D automatiskt räknar hastighet och sidoposition på

Kundcase: Trafikantbeteenden i en komplex korsning

Bilden visar alla trafikanters rörelsemönster, var man tenderar att vara och hur hastigheten varierar i olika delar av korsningen.

 

Mer information

Information och video om den experimentella utformningen finns på Trafikverkets hemsida.

Plats och mätningar

Under hösten 2017 genomförde Trafikverket, konsultbolaget TriVector och Stockholms stad ett test av en experimentell gatuutformning med avsikten att öka cyklisters trafiksäkerhet och framkomlighet. Experimentet genomfördes i den vältrafikerade korsningen Kungsgatan-Sveavägen i centrala Stockholm. Viscando bidrog med en detaljerad och objektiv studie av trafikanternas beteenden i relation till den experimentella utformningen och trafiksignalerna.

Beteenden

  • Viscandos mätningar visade att ca 27% av cyklisterna använde den experimentella utformningen för vänstersväng. 
  • Cirka 10% av cyklisterna tar "kreativa" vägar genom korsningen, t.ex. genom att kombinera cykelbana, övergångsställe och trottoar.
  • Mellan 3 - 5% av motorfordonen kör mot rött i korsningen
  • Cirka 20% av cyklisterna cyklar mot rött. Vid högersväng är andel rödkörningar uppemot 50%.
  • Under dagtid går mellan 20 - 30% av fotgängarna mot rött. Under nattetid och tidiga morgontimmar går bortåt 60% mot rött.

Hur Viscando bidrar

Viscandos lösning är unik i att kunna registrera cyklister, fotgängare och fordon i en enda enhet. Förutom att räkna dem är det möjligt att i detalj studera rörelsemönster, beteenden och samspel i trafiken. "Vår teknologi möjliggör snabb utvärdering av förändringar i trafikmiljön. Istället för att vänta i åratal för att se effekten på t.ex. trafiksäkerhet kan vi leverera objektivt underlag direkt!", säger Amritpal Singh, VD på Viscando Traffic Systems AB

Låt oss nå 2020-målet tillsammans

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter