Molntjänst för data och analyser

Viscando VisualDB är vår molntjänst där trafikdata blir till information och underlag till beslut. Följ trender, förstå samband och omsätt i förbättringar för trafikanterna.

All data från OTUS3D-systemen samlas här på en plats och blir enkelt tillgänglig för alla som behöver data för sitt arbete med trafiken.

Boka demo

Viscando VisualDB
Interactive visualization for greater understanding

Viscando VisualDB är designad för effektiv analys och visualisering av insamlad trafikdata:

 • All data är tillgängligt över internet
 • Demokratisera tillgången på data i verksamheten - alla som behöver kan logga in
 • Tillgång till uppdateringar och förbättringar av tjänsten
 • All mätdata på en plats
 • Jämför utvecklingen över tid
 • Jämför utvecklingen mellan platser
 • Följ upp målen i trafikstrategierna
 • Filtrera på trafikslag
 • Skillnaden i trafik på veckodagar och helgdagar
 • Hur påverkar vädret andelen cyklister i trafiken?
Särskilt flöden av oskyddade trafikanter påverkas relativt starkt av väder- och vindförhållanden. I Viscando VisualDB är väderdata en integrerad del av webbtjänsten. Det är enkelt att se flöden ihop med väderdata: temperatur, nederbörd, antal soltimmar och vindhastighet.
 • Enkelt att dela kunskapen med kollegor och andra intressenter
 • Exportera grafer till egna rapporter
 • Exportera till Microsoft Excel eller liknande för vidare bearbetning av data