Traffic Insight - Visualisera och förstå er trafik

Viscando Traffic Insight class=
Behöver ni förstå trafikanternas samspel och beteenden? Hur bra fungerar gatuutformningen? Eller vill ni mäta effekter av åtgärder för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet?

Oavsett frågeställning, hjälper Viscandos Traffic Insight er att få detaljerad kunskap och förståelse av er trafik.

Ni behöver inte ens i förväg veta allt som kan vara relevant och intressant på platsen. Låt istället mätdata visa var trafikanterna faktiskt är! Komplettera med den analys som ger mest nytta i trafiken!

Våra resultat är så illustrativa att ALLA faktiskt förstår vad som sker i trafiken. Det gör resultaten tacksamma för interna diskussioner och i dialog med politiker och allmänhet.


Fotgängare vid Kungsbron, Stockholm

Se exempelvis hur Mölndal har utvärderat separering av gång- och cykelbanor

Variationen i beteenden och rörelsemönster visualiserar vi i form av film.

Läs vidare här nedan eller Kontakta oss så berättar vi mer.

Hur går det till?

Med Traffic Insight registreras mycket mer än bara antal trafikanter och deras hastighet. Traffic Insight registrerar varje trafikants rörelsemönster genom området. Viscandos analyser av traffikanternas rörelser kvantifierar både beteenden och samspelet i trafiken. Med Traffic Insight får ni siffror på sådant som ni bara anade förut.

Mät först - ställ frågor sen


Exempel på frågeställningar som får exakta svar:
 • Hur många gående och cyklister genar genom korsningen?
 • Hur ser väjningsbeteendet ut i cykelpassagen?
 • Hur väl efterlevs högerregeln?
 • Hur ofta är gående och cyklister i vägen för varandra?
 • Hur stor andel av cyklisterna väljer vägbanan istället för cykelbanan?

Ibland uppstår nya frågeställningar efter att mätningar är genomförda. Inga problem, vi har all data och rörelser sparade i minst 6 månader efter mätningen.

Ni kan fortsätta ställa frågor om trafiken och vi kan leverera svaren - utan att göra om mätningen.

Det kallar vi flexibilitet och mångsidighet!

 • Mätning av all trafik vid Kungsbron i Stockholm
 • Cyklar, fotgängare och fordon vid Kungsbron, Stockholm
 • Du kan välja mätsnitt efter mätningen

Varför Traffic Insight?

Liksom för lillebror Traffic Flow får ni reda på antal, hastigheter och riktningar. Men Traffic Insight ger er mer än så.

Traffic Insight är till för situationer när alla frågeställningar inte är kända på förhand. Det är också en del i att förstå trafiksituationen på djupet och se trafikanternas samspel och beteenden (option).

Genom att mäta alla trafikslag på en gång blir det möjligt att automatiskt se andelen gående, cyklister och fordon över samma snitt eller område. Det blir då lättare att följa upp målen i trafikstrategierna, där det t.ex. sägs att cyklisternas andel av trafiken skall öka.
Vad sägs om att med ett system mäta all trafik genom korsningar eller öppna ytor? Med Traffic Insight öppnas nya möjligheter:
 • Mät trafiken i alla filer och på trottoarerna samtidigt
 • Definiera så många detektionszoner som du behöver
 • Mät flöden in och ut från korsningar
Med Viscandos mätningar blir mätdata om passager och hastigheter tillgängligt direkt i vår molntjänst VisualDB. Redan under mätningarna kan ni enkelt logga in och se utvecklingen. Det gör det också möjligt att låta mätperioden vara dynamisk, d.v.s. man mäter tills önskad statistisk signifikans uppnås.
Särskilt flöden av oskyddade trafikanter påverkas relativt starkt av väder- och vindförhållanden. Om ni så önskar ordnar vi väderdata för hela mätperioden. Det ger er bättre underlag för jämförelse av mätdata mellan t.ex. olika år.
Förutom att registrera alla passager och hastigheter loggas även alla trafikanternas rörelser genom området. I minst 6 månader efter mätningen kan ni välja att låta oss analysera data vidare för att förstå hur trafikanterna nyttjar utrymmet och samverkar med varandra. Det är vi unika i världen att kunna erbjuda.
Efter varje mätning levererar vi en rapport så att ni kan dra nytta av kunskapen direkt i verksamheten, I leveransen ingår också alla grafer och Excel-ark, så att ni på enklast möjliga sätt kan arbeta vidare med underlaget.
Ladda ner en exempel på rapport för Traffic Insight.

Ladda ner ett exempel på rapport för Traffic Insight.
Kontakta oss för mer information och beställning.