Viscandos mätningar bidrar till bättre framkomlighet för cyklister i Oslo

Viscandos mätningar leder till ökad framkomlighet för cyklister och gående

Torgata i Olso är stadens nya stolthet. Här har kommunen valt en utformning efter Nederländskt mönster med fokus och företräde för cyklister och gående.

Under 2014 valde Oslo kommun att installera Viscando OTUS3D för mätning av all trafik på gatan. I ett och samma system detekterar systemet fotgängare, cyklister och fordon. Det har gett kommunen en unik möjlighet att följa trafikutvecklingen på Torggata.

Viscandos mätningar visade tydligt att antal fordon per dygn varierade mellan 800 och 1200 per vardag. Målsättningen redan från start har varit max 500 fordon/dygn. Den diskrepansen har nu kommunen tagit på allvar och gjort gatan enkelriktad för fordonstrafiken (Cyklister får fortfarande cykla i båda riktningarna). Regelförändringen har medfört en kraftig minskning av fordonstrafiken. Numera passerar färre än 400 fordon per dygn förbi mätplatsen.

Vi är glada och stolta över att bidra till den hållbara staden och Oslos hippaste gata.

Installationen på Torggata gjorde Viscando AB ihop med våra partners Infracontrol AB och Proxll AS

Läs mer om förändringen på osloby.no.

Kontakta oss för mer information.