Träffa oss på VTI Transportforum 2018

Träffa oss i monter 8 och lyssna på våra föredrag


Den 10-11 januari 2018 finns Viscando på plats
under VTI Transportforum


Kunskap för säkrare och effektivare trafik i staden

Välkomna!

Vi visar hur moderna trafikmätningar och analyser hjälper er att rädda liv och spara pengar i verksamheten. Vi erbjuder objektiv och kvantitativ kunskap om alla aspekter av trafiken i er stad. Vilka platser i er kommun behöver ha bättre trafiksäkerhet eller framkomlighet?

Lyssna gärna också på föredrag som baseras på våra mätningar och analyser

  • Cykelpassage till cykelöverfart – Kvantitativa resultat för förändringar i beteenden och framkomlighet genom före- och eftermätningar, Amritpal Singh, (Viscando) och Anna Wallroth (Linköpings kommun)
    Torsdgen den 11/1, 09:00 – 10:30, Session 55: Cyklister i korsningar med biltrafik
  • Götgatan - Gågata och pendlingscykelstråk, Mats Ohlsson (Structor) och Henrik Söderström (Stockholms stad)
    Torsdagen den 11/1, 14:00 – 15:30, Session 73: Utformning för att främja cykling

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys. Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer. Med information från våra mätningar är det möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.

Läs mer om våra Produkter, Tjänster och några Fallstudier