Träffa oss på VTI Transportforum 2017

Träffa oss i monter 8 och lyssna på våra föredrag


Den 10-11 januari 2017 finns Viscando på plats
under VTI Transportforum


Kunskap för säkrare och effektivare trafik i staden

Välkomna!

Vi visar hur moderna trafikmätningar och analyser hjälper er att rädda liv och spara pengar i verksamheten. Vi erbjuder objektiv och kvantitativ kunskap om alla aspekter av trafiken i er stad. Vilka platser i er kommun behöver ha bättre trafiksäkerhet eller framkomlighet?

Lyssna gärna också på föredrag som baseras på våra mätningar och analyser

  • Fotgängare och cyklisters samspel i komplexa korsningspunkter – från räkning till automatisk konfliktanalys, Amritpal Singh, Viscando,
    Onsdagen den 11/1, 09:00 – 10:30, Session 60: Samspel cyklister och gående – trafiksäkerhet
  • Simulering av komplexa gång- och cykelmiljöer − mikrosimuleringsmodell i Vissim/Viswalk baserad och jämförd med mätdata från videoanalys, Oskar Kryh, Ramböll
    Onsdagen den 11/1, 14:00 – 15:30, Session 82: Nytt sätt att använda mikrosimulering

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys. Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer. Med information från våra mätningar är de möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.

Läs mer om våra Produkter, Tjänster och några Fallstudier