Ny fallstudie: Trafikandelar och utvärdering av gatuutformning i Oslo

Med ett OTUS3D FLEX mäts fotgängare, cyklister och fordon - automatiskt och i realtid

I många trafikstrategier och trafikplaner skriver man att andelar hållbara transporter skall öka. Det har dock hittills varit svårt att mäta. Viscando gör det nu lekande lätt att mäta fotgängare, cyklister och fordon, samtidigt, automatiskt och i realtid. Det har Oslo kommun valt att nyttja.

Oslo har byggt om Torggata i stan till en gång- och cykelväg men där även varutransporter är tillåtna. Skälen till att köpa Viscando OTUS3D FLEX var främst att utvärdera den framtagna gatuutformningen innan man fortsätter med samma utformning på fler platser i staden. Med en tydlig målsättning om vad kommunen vill åstadkomma blir mätningarna av stort värde för uppföljningen.

Viscando och våra partners, Proxll AS och Infracontrol AB, har tillsammans satt upp en världsunik mätstation. Nu levererar Viscando löpande information och underlag om gatans användning:

  • Räknar all trafik på gatan: fotgängare, cyklister och fordon
  • Mäter framkomligheten - särskilt av intresse är att hålla koll på hur mycket gående som går på cykelbanan
  • Hur många och när på dagen kör fordon på gatan
  • Unik koppling till en cykelbarometer. I realtid ser alla cyklister att de blir räknade - oavsett från vilket håll de kommer.

Resultaten hittills visar att cyklisters framkomlighet är relativt god (relativt få gående på cykelbanan). Däremot är andelen fordon på gatan högre än vad man vill ha. Målsättningen var max 500 fordon/dygn men vi ser mellan 800 - 1200 fordon per dygn. Oslo kommun funderar just nu på hur utformningen skall kompletteras för att få ner antal besökande fordon.

Det skall ni bli spännande att se hur trafikutvecklingen blir till våren/sommaren, när uteserveringarna öppnar och fler som börjar cyklar. Det är fördelen med att mäta kontinuerligt, över hela gatusnittet och all trafik på en gång.