Vitsord

Det här är som manuella observationer men automatiskt, objektivt och med mer information.

Senioringenjör, Vegvesen, Norge

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Trafikplanerare, Gävle

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum.

Utredningsingenjör, Trollhättan

... 95 % av analyserna som vi tidigare gjorde i Excel får vi nu direkt i Viscando VisualDB!

Trafikplanerare, Eskilstuna

Mätningarna har på ett pedagogiskt sätt åskådliggjort att även enkla och billiga typen av separering kan få ganska god effekt.

Trafikingenjör, Mölndal Stad