norge

Viscando hjälper Oslo med uppföljning av cykelstrategin

Oslos mål med Cykelstrategin

Viscando och vår partner Proxll AS har fått förtroendet att utföra mätningar som underlag till det pågående arbetet med Cykelstrategin.

Ny fallstudie: Trafikandelar och utvärdering av gatuutformning i Oslo

Med ett OTUS3D FLEX mäts fotgängare, cyklister och fordon - automatiskt och i realtid

I många trafikstrategier och trafikplaner skriver man att andelar hållbara transporter skall öka. Det har dock hittills varit svårt att mäta. Viscando gör det nu lekande lätt att mäta fotgängare, cyklister och fordon, samtidigt, automatiskt och i realtid. Det har Oslo kommun valt att nyttja.

Pages

Subscribe to RSS - norge