count

Viscando levererar räkning av fotgängare till Stockholms stad

Viscando räknar fotgängare i Stockholm

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av fotgängare i staden. Upphandlingen avser ett ramavtal för åren 2017 - 2019 med möjlighet för förlängning i ytterligare två år. Trafikkontoret i samarbete med STOKAB (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) kommer att koppla Viscandos mätstationer till det fasta fibernätet i staden. Därmed kommer mätdata att att överföras i realtid till staden.

Pages

Subscribe to RSS - count