pedestrian

Viscandos mätningar bidrar till bättre framkomlighet för cyklister i Oslo

Viscandos mätningar leder till ökad framkomlighet för cyklister och gående

Viscandos mätningar av fotgängare, cyklister och fordon på Torggata i Oslo visade att antal fordon kraftigt översteg kommunens målsättning för gå- och cykelgatan. Mätningarna visade också att det knappast bara är varutransporter till handeln på gatan.

För att underlätta för cyklisterna och de gående har nu kommunen gjort vägen enkelriktad för fordonstrafiken. Det ger ett tydligt utslag, antal fordon per dygn har mer än halverats.

Pages

Subscribe to RSS - pedestrian