människa

Skapta för att klara trafikolyckor?

Meet Graham

Människans anatomi och mentala förmåga har gjort oss till en högst framgångsrik art på jordklotet. Att vara i trafiken är något helt annorlunda än att jaga i skogen eller att spring på savannen. Vi är helt enkelt inte skapta för att klara påfrestningar i en trafikolycka.

Transport Accident Commission (TAC) i Australien har låtit forskare och artister designa utseendet och antomin på en tänkt människa som skall klara en kollision i låg hastighet. Helt klart behövs mer än en liten ändring ...

Subscribe to RSS - människa