counting

Viscando levererar räkning av fotgängare till Stockholms stad

Viscando räknar fotgängare i Stockholm

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av fotgängare i staden. Upphandlingen avser ett ramavtal för åren 2017 - 2019 med möjlighet för förlängning i ytterligare två år. Trafikkontoret i samarbete med STOKAB (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) kommer att koppla Viscandos mätstationer till det fasta fibernätet i staden. Därmed kommer mätdata att att överföras i realtid till staden.

Viscando hjälper Oslo med uppföljning av cykelstrategin

Oslos mål med Cykelstrategin

Viscando och vår partner Proxll AS har fått förtroendet att utföra mätningar som underlag till det pågående arbetet med Cykelstrategin.

Pages

Subscribe to RSS - counting