Viscando levererar räkning av fotgängare till Stockholms stad

Viscando räknar fotgängare i Stockholm

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av fotgängare i staden. Upphandlingen avser ett ramavtal för åren 2017 - 2019 med möjlighet för förlängning i ytterligare två år. Trafikkontoret i samarbete med STOKAB (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) kommer att koppla Viscandos mätstationer till det fasta fibernätet i staden. Därmed kommer mätdata att att överföras i realtid till staden.

Projektet är en del i Stockholms stads framkomlighetsstrategi där målsättningen bland annat är att öka antal resor till fots. Tidigare mätningar av fotgängare har varit manuella och kortvariga. För första gången får staden möjlighet att få kontinuerlig mätdata genom automatisk räkning av fotgängare vid ett flertal platser i staden. Löpande mätdata skall ge staden möjlighet att:

  • Planera drift- och underhåll av gång- och cykelbanor
  • Vädrets påverkan på medborgarnas val av transportsätt
  • Energioptimering
  • Förändringar av infrastrukturen, t.ex. platser som blir aktuella för värmeslingor

Genom den fasta uppkopplingen mot stadens nät kommer lösningen också att bidra med data och kunskap till Stockholms Smart City-koncept. I ett sådant sammanhang kommer mätdata att bli tillgänglig för fler intressenter än Trafikkontoret.

De första 12 mätstationerna beräknas vara i drift redan till mitten av maj 2017. Då Viscandos mätsystem enkelt kan uppgraderas med registrering av även cyklister och fordon finns det möjlighet för Stockholm att dra än större nytta av investeringen framöver.

Vi ser fram emot att leverera data för uppföljning av Stockholms stads gångplan och bidra till Smart-City-satsningen.

Vill ni veta mer? Kontakta vår VD: Amritpal Singh, 0725-21 61 10, amrit(at)viscando.com

Läs mer om hur OTUS3D kan räkna fotgängare, cyklister och motorfordon samtidigt och i realtid.

Kontakta oss för mer information och beställning.