Några av våra kunder

Viscando jobbar med trafikmätningar till trafikkontor och kommuner, besöksräkning för centrumutvecklare och fastighetsägare, samt mätningar vid event och för utomhusreklam.

 

Vad tycker kunderna?

Viscandos AI ger oss möjlighet till korrekta beslutsunderlag i realtid. Anders Fridehäll, Director Security, Liseberg AB
Att enkelt kunna visa antalet besökare och hur de rört sig underlättar oerhört i diskussionerna med både butiker, fastighetsägare & kommunen. Anna Andersson, Stadsutveckling i Kungälv
Det här är som manuella observationer men automatiskt, objektivt och med mer information. Trond Olsen, Vegvesen Norge
95 % av analyserna som vi tidigare gjorde i Excel får vi nu direkt i Viscando VisualDB! Petter Skarin, Eskilstuna Kommun
Mätningarna har på ett pedagogiskt sätt åskådliggjort att även enkla och billiga typer av separering kan få ganska god effekt. Ulf Bredby, Trafikingenjör Mölndals Stad
En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum. Andreas Emanuelsson, Utredningsingenjör Trollhättan
Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen. Marie Grew, Gävle

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter