VisualDBVisualDB är vår webbtjänst där trafikdata från våra mätningar blir till information och underlag till beslut. Följ trender, förstå samband och omsätt i väl underbyggda förbättringar. All data från OTUS3D systemen samlas här och blir enkelt tillgängliga för alla som behöver dataunderlag i sitt arbete. Snyggt, lättförståeligt och enkelt att använda i din presentation, nyhetsbrev eller på er webb.

 

 

 

Effektiv visualisering av insamlad trafikdata
 

Ikon med ett vitt moln

Molnbaserat

All trafikdata sänds trådlöst i realtid till webbtjänsten VisualDB som gör att du och dina kollegor kan komma åt all data när som helst från alla typer av enheter.
Ikon med 3 personer i en grupp

Exportera

Länka och visa data direkt på er egen webb. Exportera data till Excel, eller generera en månadsrapport med er logo och egna kommentarer för att dela med kollegor och andra intressenter.
Ikon för en pekande hand

Interaktivt

VisualDB är byggd för att vara lättanvänd och intuitiv. Klicka och dra. Ändra tidsintervall och kategori. Undersöka djupare eller skaffa dig helikopterperspektiv.

 

 

Ikon med ett diagram som pekar uppåt

Trender

Viscando fångar trafikanternas exakta rörelser, hastighet, riktning och tid och ger er detaljrik data med hög noggrannhet för att tydligt visa trender och utveckling.
Ikon för vädervindar

Väderdata

Antal trafikanter och besökare som promenerar och cyklar påverkas ofta starkt av väder- och vind. Med väderdata direkt i webbtjänsten kan du jämföra återkommande event på ett korrekt sätt.
Ikon med en bildskärm

Kvalité

Oberoende tester i verklig miljö visar på mycket hög kvalité och noggrannhet. Med korrekt data oavsett väder, året runt, tar ni korrekta, faktabaserade beslut.

Interaktiv

VisualDB är byggd för att vara lättanvänd och intuitiv. Klicka och dra. Ändra tidsintervall och kategori. Undersöka djupare eller skaffa dig helikopterperspektiv. Exportera data till Excel, eller spara genererade grafer för att dela med kollegor och andra intressenter.

VisualDB är lättanvänd och intuitiv. Klicka och dra.

Kartöversikt

För maximal förståelse behöver all data sättas i sitt sammanhang. Med vår kartöversikt får du en enkel översikt över alla era mätplatser. Zooma och se trenden på respektive plats. Ökar cyklingen som förmodat? Kommer vi att nå målen?

Följ upp era mål med VisualDB

Månadsrapport

Vår månadsrapport för centrumutvecklare presenterar på ett enkelt sätt de nyckeltal som just ni tycker är viktiga. Väldigt lätt att förstå och dela till alla intressenter. Att alla får samma bild av verkligheten underlättar samförstånd och måluppfyllelse.

Lätt att förstå, lätt att agera!

Bra lösning på ett komplext problem

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter