Snöleopard som springer rakt fram

Hur man mäter är avgörande för resultatet

Viscando erbjuder ett modernt och innovativt sätt att mäta all trafik, fotgängare, cyklister och olika typer av motorfordon. Allt testat och med hög mätnoggranhet även i komplex stadsmiljö. För att nå den träffsäkerheten och flexibiliteten bygger Viscando OTUS3D på samma principer som människan och rovdjurens synsystem: två samverkande ögon (kameror) som förstår världen i alla tre dimensionerna. Kombinerat med moderna metoder för AI (Artificiell Intelligens) får vi ett seende system för den utmanande utomhusmiljön.

Tradtionella system har svårt att hantera den komplexa trafiken i tätorten, där gående, cyklister och motorfordon blandas. Det är för dessa situationer som OTUS3D är framtagen. Den mäter all trafik samtidigt, över öppna ytor och i blandtrafik, sommar som vinter.

Mät och förbättra utan begränsningar!

 

GDPR ikon

GDPR godkänd !

All mätdata genereras i realtid. Inga bilder sparas eller skickas.
Wireframe buildings with an OTUS 3D camera

OTUS3D

Viscando OTUS3D är en unik lösning som i ett och samma system detekterar fotgängare, cyklister och fordon, även i situationer med blandad trafik. Till skillnad från andra produkter är OTUS3D redan från början utformad för att hantera det faktum att fotgängare och cyklister rör sig på ett mer oförutsägbart sätt än fordon.

När traditionella system endast kan mäta över en linje, kan Viscando OTUS3D se ett helt område där flera mätzoner kan definieras. Välj funktion efter ert aktuella behov och uppgradera eller förändra enkelt i framtiden när behoven ändras. Det ger kostnadseffektivitet och bättre beslutsunderlag för planering, prioritering och uppföljning av åtgärder i trafiken.   

 

 

Korsning med otus3d
Ser stort område Flera mätsnitt Snabb & enkel installation LÅG KOSTNAD
Diagram
Ingen åverkan Ingen kalibrering Inbyggd kommunikation PLUG-N PLAY
bil och cykel i en konflikt
Fotgängare, Cyklister, Bilar och tunga fordon ALL TRAFIK
rörelsemönster för hur två personer går längs en väg
Verifierad i oberoende tester KORREKT DATA

Helheten

Framtiden behöver mer hållbara och säkra transporter. Då räcker det inte längre att bara räkna bilar. Att förstå hur cyklister och fotgängare har det i trafikmiljön blir allt viktigare.

Cyklister och fotgängare rör sig långt mer oförutsägbart än fordon. De genar, vinglar, stannar och rör sig där man minst förväntar sig. Inte undra på att det hittills bara har varit möjligt att räkna dem manuellt. Men hur långt räcker sporadiska manuella mätningar? Vad säger de om hur cyklister och fotgängare använder trafikutrymmet? Hur noggranna är manuella observationer egentligen?

Zon med gula linjer som visar hur Otus3d skapar mätsnitt

Smarthet

Skulle det egentligen inte vara klokt att man mäter alla trafikslagen tillsammans? Varför koncentrera resurserna bara till en trafiksort? Hur är egentligen samspelet mellan trafikanter, trafikslag och infrastruktur? Hur mäter vi påverkan av utförda kampanjer, åtgärder och i slutändan våra gemensamma skattemedel?

Den här typen av mer detaljerade frågor har tidigare bara studerats genom kortvariga manuella observationer eller där man bara har gissat. Vårt uttryckliga mål vid utvecklingen av OTUS3D var att göra även beteenden, samspel och trafiksäkerhet objektivt mätbara.

OTUS3D ser all typ av trafik samtidigt!

Anpassade tjänster och produkter

Traffic Flow

Otus3D kamera som räknar trafik i Trollhättan
Till och med vår enklaste mätning ger dig mer information och kunskap än traditionella mätningar. Förutom antal, hastigheter och riktningar får du t.ex. reda på hur fotgängare, cyklister och fordon använder trafikutrymmet. Det ger dig viktig kunskap om eventuella problem med framkomligheten.

Traffic Insight

Diagram över trafikens rörelse vid Kungsbron i Stockholm
Med vår mer avancerade mätning, Traffic Insight, registreras mycket mer än bara antal trafikanter och deras hastighet. Traffic Insight registrerar också varje trafikants rörelsemönster genom området och med Viscandos analys kvantifieras både beteenden och samspelet i trafiken. Med Traffic Insight får ni siffror på sådant som ni bara anade förut.
quote signs

What gets measured, gets managed

Peter Drucker

Exempel på användningsområde

Före och efter bild för hur cyklister och gående rör sig efter att streckade linjer har målats ut
Hur nyttjar olika trafikanter det tillgängliga trafikutrymmet. Med OTUS3D ser ni t.ex. exakt hur många cyklister som cyklar på gång- eller vägbanan. Ni kan också se om det finns risk för att cyklister och fotgängare är i vägen för varandra. Kontakta oss så berättar vi mer.
Cyklisters rörelsemönster genom en korsning
Det är inte ovanligt att trafikanterna rör sig på andra platser än där det är tänkt. Med förståelse av det faktiska beteendet blir det enklare att planera effektiva förbättringar. Genom före- och eftermätningar kan vi objektivt, kvantitativt och visuellt visa effekten av åtgärder och eventuella positiva/negativa sidoeffekter.

Verklighetsbaserad statistik

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter