Vi ser mer

Datorskärm som visar hur VisualDB ser ut

Visualisering

Det skall vara enkelt för alla att ta del av och få djupare förståelse av data. Vår webbtjänst Visual DB ger er noggrann och effektiv analys och visualisering av insamlad trafikdata, i realtid. Snyggt, lättförståeligt och enkelt att dela med andra. Analysera djupare eller skaffa dig helikopterperspektiv för att se trender och utveckling.
Otus3D kamera

3D + AI

Viscando har ett unikt system för att mäta antal och analysera rörelsemönster av fotgängare, cyklister, bilar och tung trafik i ett och samma system. Viscandos mätsystem Otus3D ser de olika trafikanternas exakta rörelser, hastighet, riktning och tid. Automatiskt och med bevisad noggrannhet från oberoende tester.
GDPR ikon

GDPR godkänd !

All mätdata genereras i realtid. Inga bilder sparas eller skickas.

Vi visar hur det fungerar

info@viscando.com
Bokning av demo
Hej, Bokar gärna ett demo av OTUS3D och webbtjänsten VisualDB.
Mvh

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter