Historien om OTUS3D

OTUS3D

Stadstrafik är komplex

På en landsväg med relativt bra flyt i trafiken är fordon tacksamma att räkna. De håller sig i allmänhet där det är avsett på vägen i sina filer. I de fallen kan man med hygglig noggrannhet detektera passagen över en linje tvärs över vägbanan. Svårare blir det i stadsmiljö där trafiken stundtals är närmast stillastående och med korta avstånd mellan fordonen. Där är det svårare att få pålitlig mätdata från traditionella system.

Gående och cyklister är mer oförutsägbara

Tittar man på cyklister och framförallt fotgängare är situationen svårare i grunden. Cyklister och fotgängare rör sig långt mer oförutsägbart än fordon.
De genar, vinglar, stannar och rör sig där man minst förväntar sig. Inte undra på att det hittills bara har varit möjligt att räkna dem manuellt. Men hur långt räcker sporadiska manuella mätningar? Vad säger de mätningarna om hur cyklister och fotgängare använder trafikutrymmet? Hur noggranna är manuella mätningar egentligen, människor blir ju trots allt både trötta och uttråkade av enahanda arbetsuppgifter.

Mät mer än bara antal bilar ...

Dessutom, skulle det egentligen inte vara klokt att man mäter alla trafikslagen tillsammans? Varför koncentrera resurserna bara till en trafiksort? Hur är egentligen samspelet mellan trafikanter, trafikslag och infrastruktur? Hur mäter vi påverkan av utförda kampanjer, åtgärder och i slutändan våra gemensamma skattemedel?
Att ovanstående frågeställningar är viktiga och relevanta framkom tidigt i vår dialog med kommuner i
Sverige och Norge. Erfarna trafikingenjörer, trafikplanerare och statistiker i Göteborg, Stockholm, Örebro,

Kundfokus redan från början

Eskilstuna, Malmö och även i Drammen och Oslo i Norge har generöst delat med sig av sina kunskaper.
Det är vi på Viscando väldigt tacksamma för! På det sättet har vi redan från början kunnat fokusera på lösningen på de viktiga problemen. Utifrån diskussionen kring behov, önskemål och teknik hade vi vår vision klar:

  • Hög mätnoggrannhet
  • Detektera alla trafikanter: fotgängare, cyklister och fordon
  • Mäta trafiken även över öppna områden
  • Mer än bara trafikräkning …
    • Rörelsemönster
    • Samspel mellan trafikanter
    • Förstå eventuella konfliktsituationer

Trafikmätningar och analyser för framtiden

För att uppfylla visionen ovan räcker det inte att detektera trafiken över bara en linje, så som traditionella trafiksystem gör. Det är därför vi använder kamerateknik. För att dessutom komma ifrån begränsningar i kameratekniken för utomhusbruk använder vi samma principer som människor och rovdjur: tvåsamverkande ögon för en förståelse av världen i tre dimensioner (3D).
Vi har teknik för att gå långt bortanför ren räkning och är i början av vår resa! I en aktiv dialog med visionära trafikplanerare och trafikingenjörer jobbar Viscando för att förändra synen på trafikmätningar och vad man kan förstå om trafikbeteende och samspelet i trafiken.

Vad skulle ni vilja mäta?
Kontakta oss