Ulf Bredby

Mätningarna har på ett pedagogiskt sätt åskådliggjort att även enkla och billiga typen av separering kan få ganska god effekt.

Trafikingenjör, Mölndal Stad