Info om pågånde mätningar

Har du sett våra smarta sensorer i din kommun? Oftast sitter de på en belysningsstolpe eller en mast och mäter trafiken på en väg, korsning eller annan plats. Våra intelligenta sensorer använder 3D och AI för att kartlägga trafik och trafiksäkerhet. Principen är densamma som människans och rovdjurens synsystem: två ögon (i det här fallet två kameror) ser trafiken och en (artificiell) intelligens tolkar intrycken till användbar trafikdata. All bildanalys sker omedelbart i sensorn, inga bilder sparas eller överförs utanför sensorn, och endast anonym trafikdata loggas. Det vill säga mätningarna uppfyller GDPR.

Syfte

Våra sensorer används för att förstå trender i trafiken eller hur t.ex. en korsning fungerar med avseende på trafikflöden, beteenden och trafiksäkerhet. Våra kunder beställer mätningar och analyser för att kuna öka sin förståelse av skeenden i trafiken. Målsättningen är att förbättra trafiksituationen för alla och minska riskerna för olyckor

Beställare

Våra kunder är i allmänhet väghållaren, t.ex. kommunen, Trafikverket, vägförening m.fl.

Hur vi mäter

Mätningen sker med vår intelligenta sensor som baseras på 3D och AI. Läs mer om sensorn och dess funktion på OTUS3D

Data som loggas

Endast anonym data loggas. Det intressanta för vår kund är vad och inte vem. Inga personuppgifter sparas.

  • Typ av trafikant, d.v.s. fotgängare, cyklist eller olika typer av motorfordon
  • Tid för passage
  • Färdriktning
  • Hastighet
  • Position och rörelser över tid

 

Viscando OTUS3D räknar trafik och kartlägger trafikanters beteenden och samspel. All bildanalys sker i realtid, inga bilder sparas eller skickas. Endast anonym trafikdata loggas.

Skriv till oss om du har frågor angående våra mätningar och data. Vi hör av oss så fort vi kan.
Du kan också nå oss på 031-7570570

 

info@viscando.com
Info om pågående mätningar
Hej, Jag har sett att era mätsystem är monterade i min kommun. Jag skulle vilja ha mera information. Min kommun: Tidpunkt när jag såg mätsystemen: Adress/ungefärlig plats: Mina frågor:
Mvh

Viscando AB
Anders Carlssons gata 14
417 55 Göteborg
Telefon: 031-7570570
E-post: info(@)viscando.com

 


Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter