Hur korsar fotgängarna bilvägen?

Underlag för eventuella åtgärder

Om det inte finns något övergångsställe i närheten, hur tenderar folk att korsa bilvägen då? Det ville Jönköpings kommun ta reda på. Vid Herkulesvägen i Jönköping ligger en större mataffär och på andra sidan vägen finns busshållplatsen. Vid kortvariga manuella observationer såg man en tendens att folk genade över vägen. Dock saknade man information om omfattningen och eventuella mönster i fotgängarnas beteende.

För att undersöka om det finns någon trafikfara i det möjliga beteendet gjordes en mätning tillsammans med Viscando. I uppdraget ingick det dels att visualisera och kvantifiera fotgängarnas beteende men också att analysera fordonens hastighetsprofil. Resultaten visar att de flesta väljer att korsa vägen direkt vid hållplatsen. Denna information tillsammans med kvantitativ data som hastigheter och flöden, för fotgängare, cyklister och fordon, ger ett underlag för möjliga framtida åtgärder i området.

Kontakta oss för mer information.