Viscando finalist of Inission Innovation Award

(English version)

Vi är glada och stolta över att i stark konkurrens ha utsetts till en finalisterna i Inission Innovation Award. Vi tävlar med vår innovation Smartare trafikstyrning med 3D och AI.

Finalen i innovationstävlingen är den 25:e april, då vinnaren utses på SEE – Scandinavian Electronics Event 2018 kl. 13:00 på Stora scenen.

Om innovationen


Vår innovation tog sin utgångspunkt i ett enkelt iakttagande: ofta händer det att du som bilförare får rött vid trafikljuset, trots att det är tomt på trafik i korsningen? Det beror ofta på felaktigheter i trafiksensorer eller att t.ex. en fotgängare tryckt för grönt i ett tidigare skede men passat på att korsa vägen då inga bilar närmat sig. Konsekvensen av bristerna är väntetider, onödig miljöpåverkan och irritationsmoment.

För framtidens smarta städer har vi lösningen - en intelligent och i princip underhållsfri sensorteknologi som detekterar inte bara fordon utan också fotgängare och cyklister. Viscandos teknologi lär sig trafikens mönster och egenheter i varje korsning och anpassar automatiskt styrningen därefter. Smartare trafikstyrning med 3D och AI leder till effektivare transporter och därmed till mer hållbara städer.

Om Viscando


Viscando utvecklar och marknadsför intelligenta sensorer för användning i trafik, besöksnäring och transportlogistik. Våra kunder är smarta städer, centrumföreningar och företag som på ett eller annat sätt vill förstå och därmed effektivisera flöden av människor och fordon. I Sverige erbjuder vi hela kedjan från planering, mätningar och analyser så att ni som kund får ett beslutsunderlag att planera och agera ifrån. En växande andel av vår försäljning kommer från andra europeiska länder, där vi arbetar tätt ihop med utvalda återförsäljare.

Våra sensorer bygger på avancerad 3D-teknologi, artificiell intelligens (AI) och vår erfarenhet av produktutveckling för militära tillämpningar. Grunden i teknologin är densamma som människans och rovdjurens synsystem. Att det är rätt val för mätningar i krävande utomhusmiljö visar både evolutionen och oberoende tester av vår utrustning.

Läs mer om våra Produkter och Tjänster

Läs mer om Inission Innovation Award