Trafikantbeteenden i en korsning i Gävle

Nygatan - Norra Kungsgatan, Gävle

Kontakta oss för bättre underlag för prioriteringar och uppföljning i er stad.

Filmen visar trafikanters rörelsemönster och hur trafiken varierar över dygnet i korsningen.
Spår i olika färger visar rörelsemönster för olika trafikanter:

  • Rött - Fotgängare
  • Blått - Cyklister
  • Turkosa - Fordon

Platsen


Korsningen Nygatan-Norra Kungsgatan är centralt belägen i Gävle och knyter samman Stortorget, järnvägstationen, Södertull och rekreationsområdet i nordväst.

Uppdraget

Under 2016 kommer Gävle kommun att bygga en ny cykelbana. Inför sådan förändring är det vanligt i många kommuner att man då mäter t.ex. cykelflöden för att senare kunna jämföra med flödet efter ombyggnationen. Gävle kommun insåg däremot att all förändring påverkar alla trafikanter och deras beteenden. En cykelbana kan t.ex. öka framkomligheten för cyklister men hur påverkar det fordonstrafiken eller fotgängare?

Trafikplanerare Marie Wallström beställde mätning av typen Traffic Insight. Skälet till att valet föll på Traffic Insight är att mätningen är unik i att automatiskt och objektivt kartlägga alla trafikanters beteenden och rörelsemönster över stora ytor. På det sättet får kommunen detaljerat underlag för att kunna utvärdera effekten av cykelbanan på trafikanters antal, rörelsemönster och beteenden. En förståelse som kommunen och Marie Wallström tycker är viktig för framtida förändringar på andra platser i staden.

Mätningar


Mätningar genomfördes med ett Viscando OTUS3D under två sammanhängande dygn, 26/4 till 28/4 2016. Alla trafikanters rörelsemönster loggades under mätningen. Det gav kommunen bland annat möjligheten att i efterhand bestämma vilka snitt man ville räkna flöden på. Till exempel visade det sig att en stor andel cyklister väljer att cykla antingen på vägbanan eller på övergångsstället. Dessa cyklister skulle man ha missat om man t.ex. hade valt en slangmätning istället - säger Viscandos VD, Amritpal Singh.

Resultat


De viktigaste resultat och insikter som mätningarna och analyserna gav:
  • Alla trafikflöden över väl valda mätsnitt
  • Mer än 35 % av cyklisterna över Nygatan väljer att cykla på bilvägen.
  • Över delar av Nygatan cyklar fler mot än med anvisad färdriktning
  • Vanligare att fotgängare genar över Nygatan än Norra Kungsgatan

Efter genomförda mätningar undrade kommunen om det skulle gå att få fram svängandelar för fordon i korsningen. I och med att alla rörelsemönster loggades under mätningen kunde Viscando presentera en fullständig analys av fordonens rörelse genom korsningen.

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen. Marie Wallström, Trafikplanerare, Gävle

Fortsättning följer


Förändringen av korsningen och byggnation av den nya cykelbanan är planerad att ske under hösten 2016. Planen är att till våren/sommaren 2017 genomföra en eftermätning för att noggrant utvärdera effekten av ombyggnationen.

Läs mer: Traffic Insight, Traffic Flow och OTUS3D

Ladda ner exempelrapport: Norra Kungsgatan/Nygatan, Gävle för Traffic Flow.

Kontakta oss för mer information och beställning.