Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

VTI Rapport diskuterar orsaker till dödsolyckor bland cyklister

Forskarna Camilla Ekström och Astrid Linder har studerat dödsolyckor bland cyklister mellan 2005-2015. Totalt 271 dödsolyckor analyserades. Studien identifierade bland annat följande mönster bland dödsolyckorna:

  • De flesta dödsolyckorna sker under våren och hösten
  • Två tredjedelar av dödsolyckorna drabbade män
  • Forskarna fann också att alkoholpåverkan var dubbelt så vanligt bland manligt förolyckade än kvinnliga
  • För singelolyckor anges hög hastighet och oväntat stopp som vanliga orsaker
  • Den vanligaste orsaken till dödsolycka för cyklister är kollision med motorfordon vid en korsningspunkt

Ungefär hälften av olyckorna mellan motorfordon och cyklister härleder forskarna till oklarheter kring väjningsplikt i korsningar.

Forskarna föreslår ett flertal områden för att öka trafiksäkerheten för cyklister:
"Förbättringar för ökad säkerhet baserat på resultaten i denna studie ligger inom områden som;
synlighet både natt och dag, samspel mellan trafikanter, infrastruktur, fordonsförbättringar samt
användning av cykelhjälm".

Läs mer på VTI:s hemsida: Omkomna cyklister i Sverige 2005–2015

--------------------
Viscando kan hjälpa till att utreda avancerade frågeställningar kring beteenden och samspel mellan trafikanter i t.ex. korsningar. Kontakta oss för mera info.

Läs mer: Traffic Insight, Traffic Flow och OTUS3D