News & Views

Viscando ställer ut på Trafikdagarna. Ser fram emot att träffa dig!

VTI har använt OTUS3D för att kartlägga cyklisters hastighet.

På kort tid har Viscando fått två starka erkännanden för sin innovationskraft.

Stockholms stads koncept Levande Stockholm syftar till att göra om platser i stadens offentliga rum...

We are humbeled and honoured to to be the winners of the Inission Innovation Award 2018.

Vi är glada och stolta över att i stark konkurrens ha utsetts till en finalisterna i Inission...

Viscando to launch the innovative OTUS3D sensor for traffic monitoring on the international market. A...

Viscando to launch the innovative OTUS3D sensor for traffic monitoring on the international market. A...

Several talks at Swedish National Transport Conference were based on measurements and analysis done...

Flera föredrag på VTI Transportforum 2018 baserades på Viscandos mätningar och analyser.

Flödesmätningar, beteenden och samspel i trafiken - kvantitativt och automatiskt. Träffa oss VTI...

Vilken effekt har farthinder på cyklisters hastighet och upplevelse? I ett projekt finansierat av...

Pages