amrit's blog

Skapta för att klara trafikolyckor?

Meet Graham

Människans anatomi och mentala förmåga har gjort oss till en högst framgångsrik art på jordklotet. Att vara i trafiken är något helt annorlunda än att jaga i skogen eller att spring på savannen. Vi är helt enkelt inte skapta för att klara påfrestningar i en trafikolycka.

Transport Accident Commission (TAC) i Australien har låtit forskare och artister designa utseendet och antomin på en tänkt människa som skall klara en kollision i låg hastighet. Helt klart behövs mer än en liten ändring ...

Viscando hjälper Oslo med uppföljning av cykelstrategin

Oslos mål med Cykelstrategin

Viscando och vår partner Proxll AS har fått förtroendet att utföra mätningar som underlag till det pågående arbetet med Cykelstrategin.

Pages

Subscribe to RSS - amrit's blog