amrit's blog

Viscandos mätningar bidrar till bättre framkomlighet för cyklister i Oslo

Viscandos mätningar leder till ökad framkomlighet för cyklister och gående

Viscandos mätningar av fotgängare, cyklister och fordon på Torggata i Oslo visade att antal fordon kraftigt översteg kommunens målsättning för gå- och cykelgatan. Mätningarna visade också att det knappast bara är varutransporter till handeln på gatan.

För att underlätta för cyklisterna och de gående har nu kommunen gjort vägen enkelriktad för fordonstrafiken. Det ger ett tydligt utslag, antal fordon per dygn har mer än halverats.

Ny fallstudie: Trafikandelar och utvärdering av gatuutformning i Oslo

Med ett OTUS3D FLEX mäts fotgängare, cyklister och fordon - automatiskt och i realtid

I många trafikstrategier och trafikplaner skriver man att andelar hållbara transporter skall öka. Det har dock hittills varit svårt att mäta. Viscando gör det nu lekande lätt att mäta fotgängare, cyklister och fordon, samtidigt, automatiskt och i realtid. Det har Oslo kommun valt att nyttja.

Pages

Subscribe to RSS - amrit's blog