Använd systemet för industri och transporter


Tydliga beslutsunderlag

När och hur er anläggning används har stor betydelse för kundservice och säkerhet.

 

  Våra mätningar

Med våra mätningar får ni underlag för:

  • Mönster och trender för besökare till era anläggningar
  • Planering av bemanning
  • Var uppstår flaskhalsar i trafikflödet?
  • Är det säkert att vistas vid lastpatsen?

Våra tjänster för trafikmätningar och trafikanalyser sträcker sig från räkning och hastigheter till att kvantifiera beteenden och trafiksäkerhet i trafiken. Vi levererar en fullständig rapport med resultat i form av grafer, tabeller och slutsatser.

En flexibel lösning

 

Ikon Otus3D
En enhet kan ensam täcka upptill 35x50 meter och fler kan kopplas ihop för att täcka ännu större område.
Ikon cykel, fotgängare och bilist
Varje aspekt av trafik i en enda mätning med samtidig registrering av fotgängare, cyklister och fordon.
Ikon cykel och bilist i en trafikkonflikt
Viscando fångar de olika trafikanternas exakta rörelser, hastighet och riktning. Få objektiva data om beteenden och trafiksäkerhet.
Stolpdiagram med flera kolumner
Realtidsmätning och rapportering ger detaljrik data för såväl tillfälliga som kontinuerliga mätningar.

Våra mätningar

Våra trafikmätningar och trafikanalyser sträcker sig från räkning och hastigheter till att kvantifiera beteenden och trafiksäkerhet i trafiken.

Vi visar var på vägen fotgängare, cyklister och fordon tenderar att vara. Ni får en visuell bild av hur trafiken flödar genom området och en tydlig kunskap om framkomlighet, trafikandelar m.m. Låt mätdata visa var trafikanterna faktiskt är och välj, lägg till, eller justera dina mätsnitt efter mätningen.

Välkommen till en bättre industri

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter