Analysera besökare och förstå beteenden

Datadriven centrumutveckling

I kampen mot e-handel och butiksdöd har du inte råd att gissa. Eller gå på magkänsla. För en växande, attraktiv stadskärna behöver du kunskap om era affärsstråk och dess besökare. För att ta rätt beslut behövs korrekt data.

Våra automatiska mätningar hjälper er förstå och förbättra!


Tydliga beslutsunderlag

Gemensam verklighetsbild


Du är spindeln i nätet och skall tillmötesgå vitt skilda mål från en mängd olika intressenter. Du skall genomdriva förändringar för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål. Objektiv data om besökare och hur de rört sig underlättar oerhört i diskussioner med både butiker, fastighetsägare & kommun.
 

 

En bra graf säger mer än 1000 ord!

En flexibel lösning

 

Ikon Otus3D
Kostnadseffektiv lösning där varje mätsystem kan mäta en hel korsning, eller ett torg. Färre mätsystem sparar pengar!
Ikon fotgängare, cykel och bilist
Ett system för alla trafikslag; fotgängare, cyklister och bilister, ger en fullständig bild av besöksmönster.
Ikon evenemang
Permanenta eller tillfälliga mätningar för t.ex. event eller trafikomläggningar.
Ikon förstorningsglas som kollar på ett löv
GDPR-säker realtidsmätning med bevisad noggrannhet genom oberoende tester.

Visualisering av data

Datorskärm som visar hur Viscando VisualDB ser ut

Webbtjänst

Med vår webbtjänst VisualDB kan du utefter dina behov anpassa vilken data som presenteras och hur. Snyggt, lättförståeligt och enkelt att använda i din presentation, nyhetsbrev eller på er webb.
Laptop med Viscandos månadsrapport

Månadsrapport

Vår månadsrapport är framtagen speciellt för centrumutvecklare och presenterar på ett enkelt & tydligt sätt nyckeltal. Lägg till egen text om händelser under perioden och dela med alla intressenter.

Kund case: Levande Stockholm

Viktiga delar som Trafikkontoret ville utreda, innan den permanentas:

  • Hur rör sig fotgängare respektive cyklister genom den ombyggda platsen?
  • Hur väl fungerar det att ha cykelbanan i mitten av gatan?
  • Vad händer när cyklisterna når korsningen mellan Norrtullsgatan och Surbrunnsgatan?
  • Hur fungerar samspelet med motorfordon i korsningen?

 


- Både stockholmarna och stadens besökare uppskattar det här. Vi letar hela tiden efter nya platser vi kan utveckla på det här sättet och på så vis göra Stockholm mer levande, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Bakgrund

Stockholms stad jobbar med ett koncept som heter "Levande Stockholm". Ambitionen är att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. En del av konceptet är att skapa det man kallar Sommargator. Biltrafiken får här ge plats för utökade utrymmen för gående och cyklister. Totalt byggdes 20 platser om under sommaren 2018 och även om förändringarna inte är permanenta finns det planer på att göra det. Men först bad de Viscando att undersöka hur den nya layouten fungerade i praktiken.

Mätning & analys

Genom Viscandos unika lösning, baserat på 3D och Artificiell Intelligens (AI), har alla rörelsemönster genom området kartlagats. På det sättet fås en visuell och heltäckande bild av trafikanternas rörelse, flöden och hastigheter. Bilderna visar delar av resultatet.

  • Majoriteten av cyklister och fotgängare tenderar att vara på den för gruppen avsedda ytan.
  • De gula ellipserna visar dock en relativt stark tendens att både fotgängare och cyklister genar genom området.
  • Analys och visualisering av cyklisters hastighet visar att cyklister sänker sin hastighet när de närmar sig korsningen med Surbrunnsgatan.

Stockholm stads slutsatser

Trafikkontoret har nyligen fått resultatet av Viscandos mätningar och analyser. Detta ger staden bättre möjlighet att förbättra och optimera utformningen innan den permanentas. Tidiga slutsatser från Trafikkontoret och Theodor Bratt är:

  • Vi har dragit slutsatsen att strömmen som korsar platsen snett över är starkare och tydligare än förväntat. Vi visste att många tog gatan som väg över ytan men den var oväntat stor och tydlig. Vi kommer därför fundera på hur vi bäst löser den passagen i den slutliga utformningen och framförallt hur man löser korsningen med cykelbanan.
  • Samspelet med cyklister verkar ändå fungera relativt väl med låga hastigheter.
  • Vi bör förändra möbleringen av platsen så att den tillåter ett mer fritt rörelsemönster. Under perioden har det varit relativt mycket möbler vilket skapar begränsade rörelseytor. Det är också tydligt att trädens placering skapar trånga passager för fotgängare längs gångbanorna

Konkurrera med e-handeln

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter