Viscando

Viscando vinner pris för intelligenta infrastrukturlösningar.

”Transportsystemet kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Viscandos smarta infrastrukturlösningar som bygger på maskininlärning och bildanalys gör det möjligt att förebygga olyckssituationer och anpassa styrningen av trafiken” lyder motiveringen. Priset är instiftat av tyska företagarföreningen AGS med 34 000 medlemmar.

-Vi ser att städer behöver denna typ av smarta lösningar för att klara framtida behov, säger Patrik Hedlund som tidigare i år nominerade Viscando.

Prisceremonin ägde rum på Technikmuseum i Berlin med cirka 300 inbjudna gäster, journalister och företrädare för Tysklands regering och Europaparlamentet.

– Vi har tidigare fått mycket uppmärksamhet i Sverige och norden, men det är extra kul att våra innovationer uppmärksammas i Tyskland som är en allt viktigare marknad för oss där priset förhoppningsvis öppnar för nya kontakter, säger Amritpal Singh, VD och en av grundarna till Viscando.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter