Viscando

Viscando bidrar till framtidens uppkopplade och autonoma kollektivtrafik

Viscando ser fram emot att delta i det innovativa arbetet med framtidens autonoma kollektivtrafik. Viscando kommer att bidra med smarta 3D&AI-sensorer för förbättrad situationsuppfattning. Projektet leds av Kista Science City och Keolis. Deltar gör även Ericsson, Telia, Scania och T-Engineering. Projektet finansieras till 50% av Vinnova och 50% av industrin.

Utdrag från projektets pressrelase:

Future 5G Ride är en utveckling av projektet 5G Ride, som sedan 2020 arbetat med hur man med hjälp av 5G och fjärrövervakning av fordon via ett trafiktorn bidrar till ett smidigt införande av självkörande bussar i en verklig urban miljö. En viktig nyhet i projektet är nyttjandet av smarta trafiksensorer från Viscando. Sensorerna mäter positioner och banor för alla trafikanter och skickar dessa i realtid till Ericssons innovation cloud, där informationen bearbetas genom att bland annat kombinera informationen med data från andra källor som slutligen delas med det det autonoma fordonet. Fordonet agerar utifrån den sammanlagda bilden, från sensorer, trafiktorn, egna kameror och omgivning. Allt detta i realtid. Informationen från sensorerna förbättrar situationsuppfattningen i komplex trafik avsevärt, fordonet får noggrann information om dolda trafikanter och deras förväntade beteende, vilket gör färden bekvämare och säkrare och tillåter dessutom högre hastigheter. Funktionerna kommer att testas av fordon från Scania och T-engineering.

-Att delta i projektet Future 5G Ride tillsammans med ledande industriaktörer i Sverige är ett nytt spännande steg i vår satsning på lösningar för autonom uppkopplad mobilitet. Genom att integrera våra infrastruktursensorer med trafiktornet via snabb och pålitlig 5G länk kan vi möjliggöra delningen av noggrann trafikdata i realtid med självkörande bussar i verklig trafikmiljö – och studera hur denna data kan användas för att förbättra deras situationsuppfattning och göra dem både säkrare och effektivare, säger Amritpal Singh, medgrundare och VD för Viscando AB.

Läs mer om projektet ...

Vill du veta mer om projektet? Eller diskutera andra projekt och lösningar där smarta infrastruktursensorer kan tillhandahålla förbättrad situationsförståelse för autonoma fordon eller smart infrastruktur? Kontakta Dr. Yury Tarakanov@Viscando

Läs mer om: OTUS3D, GDPR-säker 3D&AI teknologi, från räkning till beteenden och trafiksäkerhet

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter