Viscando

Träffa oss på Cykelkonferensen 2019, Helsingborg (22 - 23 maj)

Prata med oss om:

  • Hur ni kan följa upp cyklingens utveckling i er kommun
  • Fasta mätstationer, cykelbarometer eller temporära mätningar
  • Visualisera trafikanters beteenden och samspel - så att alla kan förstå
  • Hur är cyklisters säkerhet i korsningar och andra platser - trygga cyklister cyklar mer
  • Utvärdera effekterna av cykelöverfarter - bra samspel ger bra trafiksäkerhet
  • Före- och efter analyser för uppföljning av åtgärder i trafiken - vad får ni för skattepengarna

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter