Viscando

Stockholms stad: Viscando vald för korsningsanalyser

 

Stockholms stad och Viscando skriver avtal om samtliga analyser av trafikkorsningar i staden. Förutom räkning av trafik kommer Viscando även att leverera origin-destination matriser, analysera och visualisera trafikanters beteenden.

Med data från Viscandos objektiva mätningar och analyser kan staden enklare förbättra och optimera korsningar, både med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet.

I ett av projekten hjälper vi Stockholms stad att utvärdera effekterna av diagonala övergångsställen. Utvärderingen sker genom detaljerade före och eftermätningar. Rörelsemönster, beteenden och eventuella rödljuskörningar loggas och utvärderas genom objektiv data som samlas in med Viscando OTUS3D. Kontakta oss på info(at)viscando.com för mera information.

Läs mer: Stockholms hemsida, artikel i Dagens Nyheter, inslag på SVT.

 

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter