Viscando

Stockholms stad: Viscando vald för korsningsanalyser

 

Stockholms stad och Viscando skriver avtal om samtliga analyser av trafikkorsningar i staden. Förutom räkning av trafik kommer Viscando även att leverera origin-destination matriser, analysera och visualisera trafikanters beteenden.

Med data från Viscandos objektiva mätningar och analyser kan staden enklare förbättra och optimera korsningar, både med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet.

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter