Viscando

Resultat, tack !

Från arbetet med Nollvisionen vet vi att ett strukturerat arbetssätt och kontinuerlig uppföljning har höjt trafiksäkerheten på våra vägar. Tyvärr syns inte samma positiva utveckling när det gäller cyklister och fotgängare i tätortstrafik.
 
Är du intresserad av trafiksäkerhet i allmänhet och cyklandet i våra städer i synnerhet föreslår vi Tylösandsseminariet för kunskapsinhämtning och inspiration. Kring årets tema ”Resultat, tack!” samlas de som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet 3-4 september. Teknik, beteende och samarbete, hur ska vi nå trafiksäkerhetsmålen? Den som kommer till Tylösand får vara med i den processen. Viscando är där och levererar, just det -resultat! 

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter