Viscando

Nya Hisingsbron, Göteborg: Viscando räknar all trafik

Göteborgs nya landmärke: bron mellan fastlandet och Hisingen öppnade den 9/5-2021.På den nya bron har också staden gjort betydligt mer utrymme för cyklister och fotgängare. Vi på Viscando är glada och stolta att våra 3D&AI sensorer valdes för att räkna trafiken i realtid. 

För att få så detaljerad data som möjligt önskade staden att räkna trafiken över totalt 12 mätsnitt, förutom motorfordon skall även fotgängare och cyklister också räknas. Med vår mångsidiga OTUS3D FLEX sensorer löste vi det med endast två enheter! På det sättet har staden och broprojektet fått en flexibel, noggrann och kostnadseffektiv lösning!

- Vi är glada och stolta att kunna bidra till detaljerade insikter om trafiken över bron från start. Lösningen kommer över tid att kunna följa trafikens trender. Vad vi och staden hoppas är att vi kan se en ökande mängd gående och cyklister som korsar bron och bidrar till en bättre miljö i staden. Säger Amritpal Singh, VD på Viscando

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter