Viscando

Nominerad till pris för trafiksäkerhet i Belgien.

Vårt projekt tillsammans med provinsen Antwerpen är nominerat till trafiksäkerhetspris i Belgien. Tillsammans undersökte vi trafikanters beteende och interaktioner vid en problematisk korsning, med extra fokus på cyklistens säkerhet.

Provinsen Antwerpen är partner i det europeiska projektet BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) inom det europeiska North Sea Regions Program. Projektet syftar till att skapa mer miljövänlig mobilitet med ITS genom ny teknik och cykeldata.

Med Viscando OTUS3D system i korsningen mellan Puursesteenweg och F18 Sint-Niklaas-Mechelen-motorvägen i Bornem kartlade man alla trafikanters beteende. Under de senaste åren har olika cykelolyckor inträffat på denna plats. Artificiell intelligens (AI) i OTUS3D detekterar och klassificerar automatiskt objekt in i olika kategorier av trafikanter. Men inte bara för räkning av olika trafikanter, utan också deras rörelsemönster och hastighet. Automatiskt och i naturligtvis fullständigt integritetsskyddat. Genom en analys av trajektorerna för alla trafikanter kartlade man nära-olyckor och incidenter.  

Forskningen visar tydligt att cyklister och fotgängare inte bara använder de angivna utrymmet, utan också hela korsningen för att göra sin korsningsrörelse. Cyklister använder enkelriktade cykelvägar i plankorsningen i bägge riktningar och kurvorna på cykelkorsningarna är mycket skarpa. Detta förklarar registreringen av i genomsnitt 24 nästan olyckor mellan cyklister per dag. Analysen visar också att antalet nära olyckor mellan cyklister och fordon (i genomsnitt 8 per dag) är detsamma som antalet nära olyckor mellan motorfordon (i genomsnitt 7 per dag).

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Provinsen Antwerpen

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter