Viscando

Intelligent och självlärande trafikstyrning från Viscando testas i Uppsala

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu nya projekt som växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet. Genom dessa projekt tar Sverige betydelsefulla kliv mot hållbara, effektiva transportsystem. Viscando, som är en partner i Drive Sweden, bidrar med intelligent och självlärande trafikstyrning baserat på 3D & ai.

Detta projektet syftar till att visa hur nya typer av sensorer och trafikledningsmodeller kan bidra till förbättrad framkomlighet och säkerhet i signalstyrda korsningar. Projektet möjliggörs genom bra samarbete med Uppsala stad och kommer att inledas under våren med datainsamling vid några korsningar, för att senare övergå till intelligent styrning av trafikljusen i dessa. Viscando skall i projektet demonstrera anpassningsbar och självlärande trafikstyrning som kontinuerligt diagnostiserar korsningens funktion.

Lösningen styr inte bara trafiksignaleringen baserat på detekterade motorfordon och förinställda tider som idag, utan detekterar även fotgängare och cyklister för att möjliggöra ökad framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter. Därtill kan styrningen dynamiskt anpassas efter aktuella beteenden och prediktera förändringar med kontinuerlig förståelse för alla trafikanter i korsningen.

– Vi kommer kombinera trafikstyrningsdetektering med detaljerad trafikdata för trafikflöden och kontinuerlig diagnos av korsningsfunktionen. Därtill bland annat också utveckla metoder för spårning av flera objekt och, baserat på AI, utveckla nya typer av parametrar för trafikstyrning, som förutom närvarodetektering också inkluderar tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister och motorfordon, säger Amritpal Singh, VD och medgrundare av Viscando.

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Drive Sweden

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter