Viscando

Covid-19 Viscando erbjuder 15% rabatt.

På Viscando jobbar vi huvudsakligen hemifrån och nåbara per telefon och e-post som vanligt.

Vi följer nogrannt utvecklingen generellt och ur ett trafikperspektiv i synnerhet där Covid-19 situationen har också blivit ett ofrivilligt experiment i trafiken. På vägar som tidigare var flaskhalsar, är idag relativt tomma. Allt eftersom trafiken framöver normaliseras öppnas möjligheten att studera hur trafiken på vissa platser når kapacitetstaket. Som ett led  och stöd i det arbetet erbjuder Viscando just nu 15% rabatt på mätstationer för att följa utvecklingen av flöden för motorfordon, cyklister och fotgängare.

Graferna ovan visar ett exempel på hur kontinuerlig data kan hjälpa staden att förstå skeenden och trender. I Stockholm har för närvarande 14 mätsystem för räkning av fotgängare i realtid. Stockholm stad har valt att sprida räknarna över staden för att fånga trender vid olika typer av representativa platser. Vi har här valt att gruppera mätstationerna i tre grupper: centrala platser, ytterområden och arbetsplatser.

Vi hjälper er gärna att utveckla en mätplan för att få maximal nytta av fasta och temporära mätningar av fotgängare, cyklister och motorfordon.

Kontaka oss gärna för mer information

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter