Viscando

Nya Hisingsbron, Göteborg: Viscando räknar all trafik

Göteborgs nya landmärke: bron mellan fastlandet och Hisingen öppnade den 9/5-2021.På den nya bron har också staden gjort betydligt mer utrymme för cyklister och fotgängare. Vi på Viscando är glada och stolta att våra 3D&AI sensorer valdes för att räkna trafiken i realtid. 

För att få så detaljerad data som möjligt önskade staden att räkna trafiken över totalt 12 mätsnitt, förutom motorfordon skall även fotgängare och cyklister också räknas. Med vår mångsidiga OTUS3D FLEX sensorer löste vi det med endast två enheter! På det sättet har staden och broprojektet fått en flexibel, noggrann och kostnadseffektiv lösning!

- Vi är glada och stolta att kunna bidra till detaljerade insikter om trafiken över bron från start. Lösningen kommer över tid att kunna följa trafikens trender. Vad vi och staden hoppas är att vi kan se en ökande mängd gående och cyklister som korsar bron och bidrar till en bättre miljö i staden. Säger Amritpal Singh, VD på Viscando

Viscando

Stockholms stad: Viscando vald för korsningsanalyser

 

Stockholms stad och Viscando skriver avtal om samtliga analyser av trafikkorsningar i staden. Förutom räkning av trafik kommer Viscando även att leverera origin-destination matriser, analysera och visualisera trafikanters beteenden.

Med data från Viscandos objektiva mätningar och analyser kan staden enklare förbättra och optimera korsningar, både med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet.

I ett av projekten hjälper vi Stockholms stad att utvärdera effekterna av diagonala övergångsställen. Utvärderingen sker genom detaljerade före och eftermätningar. Rörelsemönster, beteenden och eventuella rödljuskörningar loggas och utvärderas genom objektiv data som samlas in med Viscando OTUS3D. Kontakta oss på info(at)viscando.com för mera information.

Läs mer: Stockholms hemsida, artikel i Dagens Nyheter, inslag på SVT.

 

Viscando

Huddinge: Viscando levererar cykelräkning

Viscando levererar 21 smarta sensorer för cykelräkning till Huddinge!

Vi på Viscando är stolta och glada över att Huddinge kommun har valt Viscando OTUS3D för cykelräkning runt om i staden. Huddinge kommun kommer att använda mätdata för att ytterligare förbättra förutsättningar för cyklingen i kommunen. Med aktuell och kontinuerlig data kan kommunen följa allmänna trender men även hur olika åtgärder och kampanjer förändrar den faktiska cyklingen.

Totalt kommer Viscando att installera våra intelligenta sensorer, baserade på 3D-seende och AI, vid 21 mätplatser. Cykeldata kommer att automatiskt levereras i nära realtid till kommunen. Redan vid upphandlingen hade kommunen valt ut de platser som kommunen önskar att räkna cyklister. På Viscando kunde vi då skapa en kostnadseffektiv lösning för mätningar fär flexibiliteten och förmågan i OTUS3D-sensorn kunde nyttjas fullt ut. Vår anbudssumma var endast 25% av det dyraste konkurrerande anbudet.

"Vi ser fram emot ett gott samarbete med Huddinge kommun och hjälpa till att öka cyklingen i kommunen", säger Amritpal Singh, VD på Viscando.

Viscando

Viscando OTUS3D at the Swedish Embassy in Washington

A one-year exhibition at Swedish Embassy in Washington will show the Viscando OTUS3D system.

According to the UN, another 2.5 billion people are expected to live in cities by 2050. This require cities to find new ways to handle the increased demands on natural resources, housing and infrastructure. The Global Goals for Sustainable Development, Agenda 2030, adopted by all UN member states in 2015, call for urgent action.

The exhibition is called Urban Challenges and presents some of the social, economic and technological solutions that Swedish actors have developed to meet the cities challenges.
The exhibition is open to the public on weekends in the Embassy, House of Sweden at the 2900 K Street Northwest, Northwest Washington, Washington, D.C.  -Welcome!

Viscando

Datainsamling belönat med Trafiksäkerhetspris i Belgien

På den flamländska kongressen för trafiksäkerhet den 10 mars 2020, vann provinsen Antwerpen det flamländska trafiksäkerhetspriset för sitt BITS-projekt för att med hjälp av Viscando OTUS3D förbättra trafiksäkerheten för cyklister.

”Genom denna teknik upptäcktes ett dagligt genomsnitt på 24 nära olyckor mellan cyklister. Dessutom visar analysen att antalet nära olyckor mellan cyklister och motoriserad trafik (dagligt genomsnitt på åtta) är lika högt som antalet nära olyckor mellan motoriserad trafik (dagligt genomsnitt på sju). Noggrannheten i denna data hjälper till att vägleda utvecklingen och genomförandet av effektiva trafiksäkerhetsåtgärder. ” Förklarar Luk Lemmens, juridisk representant för mobilitet

Ronald Jorna, BITS-projektledare från provinsen Overijssel, tror att testets framgång sätter ribban för våra framtida BITS-projekt: ”Det prisbelönta projektet med 3D-kameran i provinsen Antwerpen visar tydligt att ITS kan bidra till att förbättra säkerhet för cyklister. Vi förväntar oss att andra ITS-implementationer i BITS-projekt kommer att visa att ITS också kan förbättra hastighet, komfort och/eller cykelupplevelsen. Detta kommer att göra cykling smartare och därmed mer attraktiv! ”

Kontakta oss för mer information.

Länk till video (in Dutch)
Länk till artikel

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter