Viscando

Nominerad till pris för trafiksäkerhet i Belgien.

Vårt projekt tillsammans med provinsen Antwerpen är nominerat till trafiksäkerhetspris i Belgien. Tillsammans undersökte vi trafikanters beteende och interaktioner vid en problematisk korsning, med extra fokus på cyklistens säkerhet.

Provinsen Antwerpen är partner i det europeiska projektet BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) inom det europeiska North Sea Regions Program. Projektet syftar till att skapa mer miljövänlig mobilitet med ITS genom ny teknik och cykeldata.

Med Viscando OTUS3D system i korsningen mellan Puursesteenweg och F18 Sint-Niklaas-Mechelen-motorvägen i Bornem kartlade man alla trafikanters beteende. Under de senaste åren har olika cykelolyckor inträffat på denna plats. Artificiell intelligens (AI) i OTUS3D detekterar och klassificerar automatiskt objekt in i olika kategorier av trafikanter. Men inte bara för räkning av olika trafikanter, utan också deras rörelsemönster och hastighet. Automatiskt och i naturligtvis fullständigt integritetsskyddat. Genom en analys av trajektorerna för alla trafikanter kartlade man nära-olyckor och incidenter.  

Forskningen visar tydligt att cyklister och fotgängare inte bara använder de angivna utrymmet, utan också hela korsningen för att göra sin korsningsrörelse. Cyklister använder enkelriktade cykelvägar i plankorsningen i bägge riktningar och kurvorna på cykelkorsningarna är mycket skarpa. Detta förklarar registreringen av i genomsnitt 24 nästan olyckor mellan cyklister per dag. Analysen visar också att antalet nära olyckor mellan cyklister och fordon (i genomsnitt 8 per dag) är detsamma som antalet nära olyckor mellan motorfordon (i genomsnitt 7 per dag).

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Provinsen Antwerpen

Viscando

Viscando vinner pris för intelligenta infrastrukturlösningar.

”Transportsystemet kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Viscandos smarta infrastrukturlösningar som bygger på maskininlärning och bildanalys gör det möjligt att förebygga olyckssituationer och anpassa styrningen av trafiken” lyder motiveringen. Priset är instiftat av tyska företagarföreningen AGS med 34 000 medlemmar.

-Vi ser att städer behöver denna typ av smarta lösningar för att klara framtida behov, säger Patrik Hedlund som tidigare i år nominerade Viscando.

Prisceremonin ägde rum på Technikmuseum i Berlin med cirka 300 inbjudna gäster, journalister och företrädare för Tysklands regering och Europaparlamentet.

– Vi har tidigare fått mycket uppmärksamhet i Sverige och norden, men det är extra kul att våra innovationer uppmärksammas i Tyskland som är en allt viktigare marknad för oss där priset förhoppningsvis öppnar för nya kontakter, säger Amritpal Singh, VD och en av grundarna till Viscando.

Viscando

Viscando i projektet för att skapa intelligenta korsningar.

Viscando är stolt över att vara en del av det innovativa Smart City-projektet i Stockholm där tester nu initieras för att skapa intelligenta korsningar.

OTUS3D multisensor med 3D & AI kan styra trafiksignaler och mäta alla olika typer av trafikströmmar i realtid. I målsättningen att bli världens smartaste stad är korsningen Sankt Eriksgatan / Fleminggatan på Kungsholmen först ut med intelligent trafikstyrning. Realtidsdata från trafik är en av nycklarna för smartare trafikhantering. Det kommer att minska köerna och öka tillgängligheten i Stockholm.

Läs mer på: https://lnkd.in/dedyFqp

 

Viscando

Resultat, tack !

Från arbetet med Nollvisionen vet vi att ett strukturerat arbetssätt och kontinuerlig uppföljning har höjt trafiksäkerheten på våra vägar. Tyvärr syns inte samma positiva utveckling när det gäller cyklister och fotgängare i tätortstrafik.
 
Är du intresserad av trafiksäkerhet i allmänhet och cyklandet i våra städer i synnerhet föreslår vi Tylösandsseminariet för kunskapsinhämtning och inspiration. Kring årets tema ”Resultat, tack!” samlas de som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet 3-4 september. Teknik, beteende och samarbete, hur ska vi nå trafiksäkerhetsmålen? Den som kommer till Tylösand får vara med i den processen. Viscando är där och levererar, just det -resultat! 

Viscando

Meet Viscando at the Velo-City 2019 international cycling conference in Dublin.

The Velo-City conference is the world’s largest conference in the area of cycling, cycling infrastructure, bicycle innovations, bicycle safety, and the social and cultural changes driven by cycling on a global scale.
 
Viscando will display our innovative solutions for traffic insights, where we show how to go beyond counting and also understand road user behaviour and risk of conflicts. -Do not forget to ask us about the benefits for cyclists and smart cities using Viscando OTUS3D and our new Collision Avoidance System for increased safety for cyclists in urban cities when we meet in stand K5 at the Velo-City. 
 

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter