Viscando

Intelligent och självlärande trafikstyrning från Viscando testas i Uppsala

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu nya projekt som växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet. Genom dessa projekt tar Sverige betydelsefulla kliv mot hållbara, effektiva transportsystem. Viscando, som är en partner i Drive Sweden, bidrar med intelligent och självlärande trafikstyrning baserat på 3D & ai.

Detta projektet syftar till att visa hur nya typer av sensorer och trafikledningsmodeller kan bidra till förbättrad framkomlighet och säkerhet i signalstyrda korsningar. Projektet möjliggörs genom bra samarbete med Uppsala stad och kommer att inledas under våren med datainsamling vid några korsningar, för att senare övergå till intelligent styrning av trafikljusen i dessa. Viscando skall i projektet demonstrera anpassningsbar och självlärande trafikstyrning som kontinuerligt diagnostiserar korsningens funktion.

Lösningen styr inte bara trafiksignaleringen baserat på detekterade motorfordon och förinställda tider som idag, utan detekterar även fotgängare och cyklister för att möjliggöra ökad framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter. Därtill kan styrningen dynamiskt anpassas efter aktuella beteenden och prediktera förändringar med kontinuerlig förståelse för alla trafikanter i korsningen.

– Vi kommer kombinera trafikstyrningsdetektering med detaljerad trafikdata för trafikflöden och kontinuerlig diagnos av korsningsfunktionen. Därtill bland annat också utveckla metoder för spårning av flera objekt och, baserat på AI, utveckla nya typer av parametrar för trafikstyrning, som förutom närvarodetektering också inkluderar tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister och motorfordon, säger Amritpal Singh, VD och medgrundare av Viscando.

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Drive Sweden

Viscando

Nominerad till pris för trafiksäkerhet i Belgien.

Vårt projekt tillsammans med provinsen Antwerpen är nominerat till trafiksäkerhetspris i Belgien. Tillsammans undersökte vi trafikanters beteende och interaktioner vid en problematisk korsning, med extra fokus på cyklistens säkerhet.

Provinsen Antwerpen är partner i det europeiska projektet BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) inom det europeiska North Sea Regions Program. Projektet syftar till att skapa mer miljövänlig mobilitet med ITS genom ny teknik och cykeldata.

Med Viscando OTUS3D system i korsningen mellan Puursesteenweg och F18 Sint-Niklaas-Mechelen-motorvägen i Bornem kartlade man alla trafikanters beteende. Under de senaste åren har olika cykelolyckor inträffat på denna plats. Artificiell intelligens (AI) i OTUS3D detekterar och klassificerar automatiskt objekt in i olika kategorier av trafikanter. Men inte bara för räkning av olika trafikanter, utan också deras rörelsemönster och hastighet. Automatiskt och i naturligtvis fullständigt integritetsskyddat. Genom en analys av trajektorerna för alla trafikanter kartlade man nära-olyckor och incidenter.  

Forskningen visar tydligt att cyklister och fotgängare inte bara använder de angivna utrymmet, utan också hela korsningen för att göra sin korsningsrörelse. Cyklister använder enkelriktade cykelvägar i plankorsningen i bägge riktningar och kurvorna på cykelkorsningarna är mycket skarpa. Detta förklarar registreringen av i genomsnitt 24 nästan olyckor mellan cyklister per dag. Analysen visar också att antalet nära olyckor mellan cyklister och fordon (i genomsnitt 8 per dag) är detsamma som antalet nära olyckor mellan motorfordon (i genomsnitt 7 per dag).

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Provinsen Antwerpen

Viscando

Viscando vinner pris för intelligenta infrastrukturlösningar.

”Transportsystemet kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Viscandos smarta infrastrukturlösningar som bygger på maskininlärning och bildanalys gör det möjligt att förebygga olyckssituationer och anpassa styrningen av trafiken” lyder motiveringen. Priset är instiftat av tyska företagarföreningen AGS med 34 000 medlemmar.

-Vi ser att städer behöver denna typ av smarta lösningar för att klara framtida behov, säger Patrik Hedlund som tidigare i år nominerade Viscando.

Prisceremonin ägde rum på Technikmuseum i Berlin med cirka 300 inbjudna gäster, journalister och företrädare för Tysklands regering och Europaparlamentet.

– Vi har tidigare fått mycket uppmärksamhet i Sverige och norden, men det är extra kul att våra innovationer uppmärksammas i Tyskland som är en allt viktigare marknad för oss där priset förhoppningsvis öppnar för nya kontakter, säger Amritpal Singh, VD och en av grundarna till Viscando.

Viscando

Viscando i projektet för att skapa intelligenta korsningar.

Viscando är stolt över att vara en del av det innovativa Smart City-projektet i Stockholm där tester nu initieras för att skapa intelligenta korsningar.

OTUS3D multisensor med 3D & AI kan styra trafiksignaler och mäta alla olika typer av trafikströmmar i realtid. I målsättningen att bli världens smartaste stad är korsningen Sankt Eriksgatan / Fleminggatan på Kungsholmen först ut med intelligent trafikstyrning. Realtidsdata från trafik är en av nycklarna för smartare trafikhantering. Det kommer att minska köerna och öka tillgängligheten i Stockholm.

Läs mer på: https://lnkd.in/dedyFqp

 

Viscando

Resultat, tack !

Från arbetet med Nollvisionen vet vi att ett strukturerat arbetssätt och kontinuerlig uppföljning har höjt trafiksäkerheten på våra vägar. Tyvärr syns inte samma positiva utveckling när det gäller cyklister och fotgängare i tätortstrafik.
 
Är du intresserad av trafiksäkerhet i allmänhet och cyklandet i våra städer i synnerhet föreslår vi Tylösandsseminariet för kunskapsinhämtning och inspiration. Kring årets tema ”Resultat, tack!” samlas de som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet 3-4 september. Teknik, beteende och samarbete, hur ska vi nå trafiksäkerhetsmålen? Den som kommer till Tylösand får vara med i den processen. Viscando är där och levererar, just det -resultat! 

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter