Viscando

Covid-19 Viscando erbjuder 15% rabatt.

På Viscando jobbar vi huvudsakligen hemifrån och nåbara per telefon och e-post som vanligt.

Vi följer nogrannt utvecklingen generellt och ur ett trafikperspektiv i synnerhet där Covid-19 situationen har också blivit ett ofrivilligt experiment i trafiken. På vägar som tidigare var flaskhalsar, är idag relativt tomma. Allt eftersom trafiken framöver normaliseras öppnas möjligheten att studera hur trafiken på vissa platser når kapacitetstaket. Som ett led  och stöd i det arbetet erbjuder Viscando just nu 15% rabatt på mätstationer för att följa utvecklingen av flöden för motorfordon, cyklister och fotgängare.

Graferna ovan visar ett exempel på hur kontinuerlig data kan hjälpa staden att förstå skeenden och trender. I Stockholm har för närvarande 14 mätsystem för räkning av fotgängare i realtid. Stockholm stad har valt att sprida räknarna över staden för att fånga trender vid olika typer av representativa platser. Vi har här valt att gruppera mätstationerna i tre grupper: centrala platser, ytterområden och arbetsplatser.

Vi hjälper er gärna att utveckla en mätplan för att få maximal nytta av fasta och temporära mätningar av fotgängare, cyklister och motorfordon.

Kontaka oss gärna för mer information

Viscando

Viscando OTUS3D at the Swedish Embassy in Washington

A one-year exhibition at Swedish Embassy in Washington will show the Viscando OTUS3D system.

According to the UN, another 2.5 billion people are expected to live in cities by 2050. This require cities to find new ways to handle the increased demands on natural resources, housing and infrastructure. The Global Goals for Sustainable Development, Agenda 2030, adopted by all UN member states in 2015, call for urgent action.

The exhibition is called Urban Challenges and presents some of the social, economic and technological solutions that Swedish actors have developed to meet the cities challenges.
The exhibition is open to the public on weekends in the Embassy, House of Sweden at the 2900 K Street Northwest, Northwest Washington, Washington, D.C.  -Welcome!

Viscando

Datainsamling belönat med Trafiksäkerhetspris i Belgien

På den flamländska kongressen för trafiksäkerhet den 10 mars 2020, vann provinsen Antwerpen det flamländska trafiksäkerhetspriset för sitt BITS-projekt för att med hjälp av Viscando OTUS3D förbättra trafiksäkerheten för cyklister.

”Genom denna teknik upptäcktes ett dagligt genomsnitt på 24 nära olyckor mellan cyklister. Dessutom visar analysen att antalet nära olyckor mellan cyklister och motoriserad trafik (dagligt genomsnitt på åtta) är lika högt som antalet nära olyckor mellan motoriserad trafik (dagligt genomsnitt på sju). Noggrannheten i denna data hjälper till att vägleda utvecklingen och genomförandet av effektiva trafiksäkerhetsåtgärder. ” Förklarar Luk Lemmens, juridisk representant för mobilitet

Ronald Jorna, BITS-projektledare från provinsen Overijssel, tror att testets framgång sätter ribban för våra framtida BITS-projekt: ”Det prisbelönta projektet med 3D-kameran i provinsen Antwerpen visar tydligt att ITS kan bidra till att förbättra säkerhet för cyklister. Vi förväntar oss att andra ITS-implementationer i BITS-projekt kommer att visa att ITS också kan förbättra hastighet, komfort och/eller cykelupplevelsen. Detta kommer att göra cykling smartare och därmed mer attraktiv! ”

Kontakta oss för mer information.

Länk till video (in Dutch)
Länk till artikel

Viscando

Intelligent och självlärande trafikstyrning från Viscando testas i Uppsala

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu nya projekt som växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet. Genom dessa projekt tar Sverige betydelsefulla kliv mot hållbara, effektiva transportsystem. Viscando, som är en partner i Drive Sweden, bidrar med intelligent och självlärande trafikstyrning baserat på 3D & ai.

Detta projektet syftar till att visa hur nya typer av sensorer och trafikledningsmodeller kan bidra till förbättrad framkomlighet och säkerhet i signalstyrda korsningar. Projektet möjliggörs genom bra samarbete med Uppsala stad och kommer att inledas under våren med datainsamling vid några korsningar, för att senare övergå till intelligent styrning av trafikljusen i dessa. Viscando skall i projektet demonstrera anpassningsbar och självlärande trafikstyrning som kontinuerligt diagnostiserar korsningens funktion.

Lösningen styr inte bara trafiksignaleringen baserat på detekterade motorfordon och förinställda tider som idag, utan detekterar även fotgängare och cyklister för att möjliggöra ökad framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter. Därtill kan styrningen dynamiskt anpassas efter aktuella beteenden och prediktera förändringar med kontinuerlig förståelse för alla trafikanter i korsningen.

– Vi kommer kombinera trafikstyrningsdetektering med detaljerad trafikdata för trafikflöden och kontinuerlig diagnos av korsningsfunktionen. Därtill bland annat också utveckla metoder för spårning av flera objekt och, baserat på AI, utveckla nya typer av parametrar för trafikstyrning, som förutom närvarodetektering också inkluderar tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister och motorfordon, säger Amritpal Singh, VD och medgrundare av Viscando.

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Drive Sweden

Viscando

Nominerad till pris för trafiksäkerhet i Belgien.

Vårt projekt tillsammans med provinsen Antwerpen är nominerat till trafiksäkerhetspris i Belgien. Tillsammans undersökte vi trafikanters beteende och interaktioner vid en problematisk korsning, med extra fokus på cyklistens säkerhet.

Provinsen Antwerpen är partner i det europeiska projektet BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) inom det europeiska North Sea Regions Program. Projektet syftar till att skapa mer miljövänlig mobilitet med ITS genom ny teknik och cykeldata.

Med Viscando OTUS3D system i korsningen mellan Puursesteenweg och F18 Sint-Niklaas-Mechelen-motorvägen i Bornem kartlade man alla trafikanters beteende. Under de senaste åren har olika cykelolyckor inträffat på denna plats. Artificiell intelligens (AI) i OTUS3D detekterar och klassificerar automatiskt objekt in i olika kategorier av trafikanter. Men inte bara för räkning av olika trafikanter, utan också deras rörelsemönster och hastighet. Automatiskt och i naturligtvis fullständigt integritetsskyddat. Genom en analys av trajektorerna för alla trafikanter kartlade man nära-olyckor och incidenter.  

Forskningen visar tydligt att cyklister och fotgängare inte bara använder de angivna utrymmet, utan också hela korsningen för att göra sin korsningsrörelse. Cyklister använder enkelriktade cykelvägar i plankorsningen i bägge riktningar och kurvorna på cykelkorsningarna är mycket skarpa. Detta förklarar registreringen av i genomsnitt 24 nästan olyckor mellan cyklister per dag. Analysen visar också att antalet nära olyckor mellan cyklister och fordon (i genomsnitt 8 per dag) är detsamma som antalet nära olyckor mellan motorfordon (i genomsnitt 7 per dag).

Kontakta oss gärna för mer information.
Länk till Provinsen Antwerpen

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter