Viscando

Besök oss på Transportforum

Den 9-10 januari träffar du Viscando på Nordens viktigaste mötesplats inom transport och infrastrukur.

Utställningen är i Linköping, Konsert & Kongress, där också nära 90 olika föreläsningar inom forskning, utveckling och utredning kring infrastruktur, trafik och transporter hålls. Besök oss i monter 40. Vi ses!

Viscando

Ny och förbättrad

Viscando lanserar nya funktioner och nytt utseende på webbtjänsten VisualDB. Vi har intervjuat kunder, lyssnat på önskemål och förslag. Baserat på detta lanserar nu Viscando en mängd nya funktioner. I samband med detta byts också logotyp och grafisk identitet.

-Bara för att man har marknadens mest omtyckta och lättanvända användarinterface kan man inte slå sig till ro, säger Johan Engström Seher, produktägare på Viscando för webbtjänsten VisualDB. Förutom fräschare och modernare utseende har både responsivitet, språkinställningar och prestanda förbättrats. Vi har också lagt till möjligheten att exportera varje graf till Excell, vilket var viktigt för några kunder berättar Johan. För andra kunder var det viktigare med utökad kartfunktion och möjlighet till kundanpassad månadsrapport, som vi också lagt till. Under knappen detaljer döljer sig dessutom visualiserad information om hastighet och position.

Trots alla nya funktioner och möjligheter är det ändå enkelheten som är viktigast. Alla skall kunna ta del av och förstå datan. Nu ser vi fram emot feedback och nya önskemål :-)

Viscando

Viscando joins MobilityXlab

During the first year at MobilityXlab, 40 emerging companies have been pitching to the six partners CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group and Zenuity. After a thorough selection process, Viscando is now pleased to join MobilityXlab.

Viscando's automatic and AI based solutions provides insights and traffic management for the next generation autonomous vehicles and road authorities of the smart cities. "We are glad to be recognized for our unique technology and always interested to take the guesswork out and put the data-driven in, says Amritpal Singh, Founder and CEO of Viscando. With key technology, Viscando will contribute to the MobilityXlab group, sharing knowledge and valuable data that contribute to for example driver support, smart infrastructures, autonomous vehicles and traffic planning.

"We realize that coming spring could be an extraordinary period for us at MobilityXlab and for future mobility innovation, says Katarina Brud, Director MobilityXlab.

 

About MobilityXlab
MobilityXlab is a collaboration platform where companies with pioneering ideas drive innovation together. We offer an opportunity to accelerate through the possibility to strategic partnership with six global players within mobility and connectivity. We are passionate about transportation and we are sure that we together will bring the future of mobility closer and improving the world of tomorrow.

Viscando

Kartläggning av cyklisters hastighet

Hastighet har en klar inverkan på allvarlighetsgraden på olyckor, det gäller såväl motorfordon som cyklister och gäller vid olyckort mellan trafikanter som vid singelolyckor. På bilvägarna mäts hastigheten kontinuerligt men det är inte lika vanligt med hastighetsmätningar på gång- och cykelvägar. VTI:s uttryckta syfte med projeket har varit att öka kunskapen om "... cyklisters hastigheter på gång- och cykelvägar och om

möjligt förstå hur cyklisterna anpassar hastigheten till omgivande trafikanter och trafikmiljö. Huvudfokus är att studera cyklisters hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv". De viktigaste frågeställningarna i projektet har varit:

  • Hur ser medelhastigheten och hastighetsspridningen ut på gång- och cykelvägar?
  • Vilken sammansättning av trafikanter färdas på gång- och cykelvägarna?
  • Vilka hastighetsanspråk har de?
  • Hur påverkas cyklisters hastighet av olika faktorer som flöde och tidpunkt?
  • Har cyklisters hastighet förändrats över tiden?

Viscandos bidrag

Viscando har bidragit till VTI:s projekt genom att låna ut två mätsystem (OTUS3D) för räkning av cyklister och gående samt deras hastigheter. VTI har även använt mätdata från Esklistuna där flera Viscando OTUS3D finns monterade sedan 2013.

Med de lånade systemen har VTI även kunnat studera cyklister och fotgängare nyttjande av bredden på gång- och cykelvägar.

Läs mer

VTI:s rapport

 

Viscando

Trafikdagarna 2018

Den 1-2 oktober 2018 finns Viscando på plats 
under Trafik- och gatudagarna, välkomna!

 

Från räkning av trafik till att förstå beteenden och samspel i trafiken

Vi visar hur moderna trafikmätningar och analyser hjälper er att rädda liv och spara pengar i verksamheten.

Vi erbjuder objektiv och kvantitativ kunskap om alla aspekter av trafiken i er stad.

Vilka platser i er kommun behöver ha bättre trafiksäkerhet eller framkomlighet?

 

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys.

Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer.

Med information från våra mätningar är det möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.

 

Läs mer om våra ProdukterTjänster och några Fallstudier

Prenumerera på Viscandos nyhetsbrev

Läs mer om hur vi tar hand om era uppgifter