Framgångar för Viscando på VTI Transportforum 2018

Viscando bidrog med mätningar och analyser till flera föredrag vid VTI Transportforum 2018

English version

Årets VTI Transportforum visar att vi är på väg att uppnå det vi föresatte oss för fem år sedan. Vi är stolta och glada att hela fem föredrag på konferensen baserades på våra mätningar och analyser med Viscando OTUS3D och vi omnämndes på ytterligare två föredrag. Det här visar också att våra kunder är mer kreativa och seriösa i sin yrkesutövning. För oss är det spännande, berikande och lärorikt att arbeta ihop så visionära trafikplanerare, trafikstrateger och trafikingenjörer.

Föredrag där resultat från Viscando ingick:

Session 55: Cyklister i korsningar med biltrafik:

  • Cykelpassage till cykelöverfart – Kvantitativa resultat för förändringar i beteenden och framkomlighet, Amritpal Singh, (Viscando) och Anna Wallroth (Linköpings kommun)
  • Väntyta för vänstersvängande cykeltrafik – innovation testas i fält, Ulf Eriksson (Trivector Traffic)
  • Cyklisters framkomlighet i olika typer av korsningar, Katja Kircher (VTI)

Session 73: Utformning för att främja cykling:
Götgatan - Gågata och pendlingscykelstråk, Mats Ohlsson (Structor) och Henrik Söderström (Stockholms stad)

Session 37: Hjulburna oskyddade trafikanter
Cyklisters hastigheter, Jenny Eriksson, m.fl. (VTI)

Bilderna längst upp visar lite av resultaten. När presentationerna från Transportforum blir tillgängliga kommer vi att uppdatera den här sidan med länkar.

Viscando har sen starten för fem år sedan haft som ambition att automatisera och effektivisera mätningar och utvärderingar i trafiken. Vi har arbetat hårt med utveckla moderna mät- och analysmetoder baserade på datorseende och artificiell intelligens. Vi kan numera erbjuda helhetstjänster för objektiva, kvantitativa, och inte minst, repeterbara mätningar och utvärderingar i även komplexa trafikmiljöer. Centralt i dessa mer avancerade tjänster är utvärdering med avseende på beteenden och samspel i trafiken. Där det tidigare var svårt till omöjligt att göra kvantitativa undersökningar, hjälper Viscando till att besvara även komplexa och frågeställningar. Det vi vill uppnå är att planeringen av trafik blir baserat på faktisk data. Vårt bidrag till effektivare och kvantitativa utvärderingar gör att dåliga lösningar kan sorteras bort snabbt och bra lösningar kan implementeras snabbare på nya platser.

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys. Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer. Med information från våra mätningar är det möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.Kunskap för säkrare och effektivare trafik i staden

Läs mer om våra Produkter, Tjänster och några Fallstudier