Dina möjligheter

Viscando OTUS3D är det ideala verktyget för pålitlig mätning och planering av av all trafik: fotgängare, cyklister och fordon. Det gör det enkelt för er att se nuläget, följa trender i trafiken och mäta effekten av åtgärder och förbättringar.

Gemensamt för alla varianterna är:

  • Funktion efter behov: cykel, fotgängare och fordon
  • Ingen åverkan på vägen
  • Ingen kalibrering eller justering vid montering
  • Följer alla objekt i synfältet samtidigt

Enkelhet och noggrannhet. Finns i tre varianter för att täcka skiftande mätbehov i trafiken.