Träffa oss på Trafik- och gatudagarna 2018


Den 1-2 oktober 2018 finns Viscando på plats
under Trafik- och gatudagarna


Från räkning av trafik till att förstå beteenden och samspel i trafiken

Välkomna!

Vi visar hur moderna trafikmätningar och analyser hjälper er att rädda liv och spara pengar i verksamheten. Vi erbjuder objektiv och kvantitativ kunskap om alla aspekter av trafiken i er stad. Vilka platser i er kommun behöver ha bättre trafiksäkerhet eller framkomlighet?

Viscando erbjuder produkter och tjänster för trafikmätning och analys. Vi kan hjälpa er med allt från enkla flödesmätningar, visualisering på barometerdisplay till analyser av blandtrafik i komplexa miljöer. Med information från våra mätningar är det möjligt att kvantitativt och visuellt utvärdera framkomlighet och trafiksäkerhet i staden.

Läs mer om våra Produkter, Tjänster och några Fallstudier