News & Views

We are humbeled and honoured to to be the winners of the Inission Innovation Award 2018.

We are happy and proud to announce that Viscando is one of the finalists of the Inission Innovation...

Thanks for visiting us at Intertraffic 2018. We'll love to continue the discussion with you!

Viscando to launch the innovative OTUS3D sensor for traffic monitoring on the international market. A...

Several talks at Swedish National Transport Conference were based on measurements and analysis done...

Flera föredrag på VTI Transportforum 2018 baserades på Viscandos mätningar och analyser.

Flödesmätningar, beteenden och samspel i trafiken - kvantitativt och automatiskt. Träffa oss VTI...

Vilken effekt har farthinder på cyklisters hastighet och upplevelse? I ett projekt finansierat av...

I en ny VTI rapport har forskare identifierat mönster bland dödsolyckor för cyklister. Den största...

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av...

Viscando visar hur trafikanternas beteenden och samspel i stora områden kan studeras och kvantifieras...

Mätsystemet OTUS3D från Viscando hjälper Trollhättan att följa upp stadens cykelplan.

Pages