Vitsord

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Trafikplanerare, Gävle

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum.

Utredningsingenjör, Trollhättan

... 95 % av analyserna som vi tidigare gjorde i Excel får vi nu direkt i Viscando VisualDB!

Trafikplanerare, Eskilstuna

Det här är som manuella observationer men automatiskt, objektivt och med mer information.

Senioringenjör, Vegvesen, Norge

Mätningarna har på ett pedagogiskt sätt åskådliggjort att även enkla och billiga typen av separering kan få ganska god effekt.

Trafikingenjör, Mölndal Stad