Interconnected

Viscando är unika i världen med att erbjuda en lösning för registrering och analys av fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Med kompetent dataanalys och visualisering gör vi även de mest komplexa skeenden i trafiken mätbara och förståeliga: Hur ofta är trafikanter i vägen för varandra? Hur fungerar väjningsbeteendet? Vilken effekt har åtgärderna i trafiken fått?

Vi hjälper er med kunskap om all trafik i staden. Läs mer om våra:


för mätning av trafikföden

för kunskap om beteenden och samspel


Med kunskap och fakta kan vi tillsammans rädda fler liv och använda tillgängliga resurser mer effektivt!

Nyheter

Bild: Koucky & Partners

Vilken effekt har farthinder på cyklisters hastighet och upplevelse? I ett projekt finansierat av...

VTI Rapport diskuterar orsaker till dödsolyckor bland cyklister

I en ny VTI rapport har forskare identifierat mönster bland dödsolyckor för cyklister. Den största...

Viscando räknar fotgängare i Stockholm

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av...

Identifierade primära konfliktområden

Viscando visar hur trafikanternas beteenden och samspel i stora områden kan studeras och kvantifieras...

Klaffbron, Trollhättan

Mätsystemet OTUS3D från Viscando hjälper Trollhättan att följa upp stadens cykelplan.

Träffa oss i monter 8 och lyssna på våra föredrag

Flödesmätningar, beteenden och samspel i trafiken - kvantitativt och automatiskt. Träffa oss i monter...

Några av våra kunder

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Marie Wallström

Trafikplanerare, Gävle

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum.

Andreas Emanuelsson

Utredningsingenjör, Trollhättan

Vad behöver ni mäta i trafiken? Boka online demo eller Kontakta oss för mer info.