Interconnected

Viscando är unika i världen med att erbjuda en lösning för registrering och analys av fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Med kompetent dataanalys och visualisering gör vi även de mest komplexa skeenden i trafiken mätbara och förståeliga: Hur ofta är trafikanter i vägen för varandra? Hur fungerar väjningsbeteendet? Vilken effekt har åtgärderna i trafiken fått?

Vi hjälper er med kunskap om all trafik i staden. Läs mer om våra:


för mätning av trafikföden

för kunskap om beteenden och samspel


Med kunskap och fakta kan vi tillsammans rädda fler liv och använda tillgängliga resurser mer effektivt!

Nyheter

Ulf Eriksson, TriVector, session 55: Säker vänstersväng

Several talks at Swedish National Transport Conference were based on measurements and analysis done...

Flera föredrag på VTI Transportforum 2018 baserades på Viscandos mätningar och analyser.

Träffa oss i monter 8 och lyssna på våra föredrag

Flödesmätningar, beteenden och samspel i trafiken - kvantitativt och automatiskt. Träffa oss VTI...

Bild: Koucky & Partners

Vilken effekt har farthinder på cyklisters hastighet och upplevelse? I ett projekt finansierat av...

VTI Rapport diskuterar orsaker till dödsolyckor bland cyklister

I en ny VTI rapport har forskare identifierat mönster bland dödsolyckor för cyklister. Den största...

Viscando räknar fotgängare i Stockholm

Vi är stolta över att Trafikkontoret i Stockholm har valt Viscando OTUS3D för automatisk räkning av...

Några av våra kunder

Resultatet kommer att användas för redovisning/uppföljning av stadsmiljöavtalet och när cykelbanan är byggd på Nygatan så blir det intressant att se vilka förändringar det blir i trafikanternas beteende på platsen.

Marie Wallström

Trafikplanerare, Gävle

En fördel med Viscandos 3D-system är att det kan installeras med minimalt ingrepp i gatumiljön. Den strategisk placerade barometerskylten blir en påminnelse till passerande bilister om att många även cyklar till centrum.

Andreas Emanuelsson

Utredningsingenjör, Trollhättan

Vad behöver ni mäta i trafiken? Boka online demo eller Kontakta oss för mer info.